kulturaczynna

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
PRACOWNIE PAJDART SZTUKA W AKCJI 2020

Projekt” Pracownie PajdArt – Sztuka w akcji” jest  programem edukacji kulturalnej adresowanym do różnych grup wiekowych: dzieci (5-12 lat) ,młodzież(…

PRACOWNIE PAJDART NA NADODRZU Projekt „Pracownie PajdArt na Nadodrzu”realizowany od stycznia 2020 do grudnia 2020 to kontynuacja działań naszych pracowni…

 „Klub Seniora Rozrusznik ” jest programem warsztatów i działań kulturalno-społecznych kierowanych do grupy po 55 r. ż. z terenu miasta…

Klubowe Centrum PajdArt 2020

Działania projektowe na rzecz dzieci i młodzieży zakładają prowadzenie Klubowego Centrum PajdArt przy ul. Paulińskiej 4-8 w okresie od stycznia…

„Jesteśmy częścią wielkiej sagi”

Projekt Towarzystwa Kultury Czynnej „Jesteśmy częścią wielkiej sagi” jest programem edukacji kulturalnej o charakterze międzypokoleniowym, którego głównym celem jest uświadomienie…