Projekt „Zapamiętane -Odkryte” 2017 Projekt realizowany w terminie: 2017-11-17 – 2017-12-29. Projekt „Zapamiętane -Odkryte” to program  działań z zakresu edukacji kulturalnej oraz animacji społeczno kulturalnej kierowanydo dzieci (6-12 lat), młodzieży(do 25r.ż.) oraz osób starszych (po 50 r.ż) – mieszkańców dzielnicy Nadodrze i Oporów we Wrocławiu. W program projektu wpisują  się działania kulturalne z zakresu różnych dziedzin sztuki. W ramach projektu przeprowadzone

Projekt „Pracownie PajdArt na Nadodrzu” jest rocznym programem edukacji kulturalnej oraz animacji społecznej skierowanym do dzieci (6-12 lat) i młodzieży (do 25 roku życia) oraz osób starszych (po 50 roku życia) przede wszystkim mieszkańców dzielnicy Nadodrze. W ramach projektu prowadzone będą interdyscyplinarne warsztaty artystyczne, łączące różne obszary sztuki (teatr, literatura, plastyka, fotografia) wspomagające rozwój twórczy dzieci, młodzieży i osób starszych. Warsztaty pozwolą

Projekt „Pracownie PajdArt Brochów - sztuka w akcji ” jest rocznym programem edukacji kulturalnej oraz animacji społecznej skierowanym do dzieci przedszkolnych (4-6 lat) i szkolnych(7-12 lat), młodzieży (do 25 roku życia) oraz osób starszych (po 50 roku życia) przede wszystkim mieszkańców dzielnicy Brochów, placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych. W ramach projektu prowadzone będą interdyscyplinarne warsztaty artystyczne, łączące różne obszary kultury, wspomagające

Realizacja zadania zakłada kontynuację naszych działań na rzecz dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie Klubuowego Centrum Dzieci i Młodzieży PajdArt przy ul. Paulińskiej 4-8 w okresie od stycznia 2017 do grudnia 2017. Głównym celem projektu jest umożliwienie uczestniczenia w atrakcyjnych zajęciach poza nauką szkolną dzieciom i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z osiedla Nadodrza oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu miasta Wrocławia. Klub PajdArt będzie

„Klub seniora Rozrusznik ” jest programem warsztatów i działań kulturalno-społecznych kierowanych do grupy 20 osób w tym 15 osób po 55 r.ż. i 5 osób głównie do 50 r.ż. z terenu miasta Wrocławia w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty artystyczne z różnych dziedzin sztuki – teatr,plastyka, literatura, fotografia, rękodzieło oraz warsztaty zdrowego stylu

Program " Głos Pokoleń",listopad-grudzień 2017 Program " Głos Pokoleń" to program edukacji kulturalnej oparty na różnych formach teatralnych będących wypowiedzią artystyczną pokolenia 60+ na tematy współczesne kierowany do starszego jak i do młodszego pokolenia. Poprzez inscenizację i pokazy spektakli opartych na dramatach pokolenia 60+ dajemy możliwość zaprezentowania szerszej publiczności ciekawej wypowiedzi artystycznej na aktualne tematy dotyczące nie tylko pokolenia osób starszych. Pokazom spektakli

XV Wrocławski Festiwal Teatrów Szkolnych „Zielona Gęś pod Kopułami” – to 15. edycja Wrocławskiego Festiwalu Teatrów Szkolnych „Zielona Gęś”, którego celem jest prezentacja dorobku artystycznego szkolnych zespołów teatralnych oraz kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży teatrem. Zespoły biorące udział w festiwalu poszukają inspiracji do spektakli w artyzmie polskiej sztuki współczesnej zgromadzonej w Pawilonie Czterech Kopuł – Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Opowieść o rzeczywistości, w jakiej żyją współcześni dorośli i jaką szykują przyszłym pokoleniom, o grze pozorówi niewrażliwości społecznej. Nikt nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności za śmierć dziecka; ani patologiczna rodzina, ani sędzia pijak występujący w majestacie prawa, ani przedstawiciele instytucji powołanych do niesienia pomocy bezradnym i nieprzystosowanym społecznie. Spektakl zrealizowany jest w klasycznej konwencji teatru lalek, co podkreśla

TEATR NARRACJI- Opowieści Dolnośląskie to kolejna z cyklicznych akcji artystycznych realizowanych w 2017 roku przez Zespół Opowiadaczy z Towarzystwa Kultury Czynnej. Grudniowy Teatr Narracji został poprzedzony wieloma fascynującymi spotkaniami z powojennymi przesiedleńcami na Ziemię Dolnego Śląska. Każde ze spotkań było pretekstem do ożywienia wspomnień o tamtych realiach. Nasi rozmówcy w bardzo osobisty sposób przybliżyli nam ten trudny czas odkrywania

  Towarzystwo Kultury Czynnej zaprasza  dorosłych na warsztaty fotograficzne na ulicę Paulińską 4-8.Zajęcia będą się obywać w każdy wtorek od godziny 11 do 13 ! START 23 maja o godz. 11:00. ZAJĘCIA BEZPŁATNE. Prowadzący Dawid Gębala -  filozof, fotograf, muzyk. Fotografią zajmuje się od 2005 roku, kiedy zaczął odbywać praktykę pod okiem mistrza fotografii Ireneusza Błaszczyka. Specjalizuje się w

  Zapraszamy na obóz artystyczny, który odbędzie się w Strużynach, maleńkiej wsi w województwie lubuskim. Pracujemy po 6 godzin dziennie, warsztaty zakończone zostaną otwartym pokazem pracy. Mieszkamy w gospodarstwie agroturystycznym Strużyny 3,66-350 Bledzew (pokoje wieloosobowe, toalety, prysznice, ciepła woda), zapewniamy całodzienne wyżywienie i opiekę dla osób niepełnoletnich. W pobliżu niezwykle czyste jeziora, lasy, łąki, pola. 03 - 14 Lipca WARSZTATY TEATRALNE Zajęcia

Dramat LABIRYNT Anny Lachowskiej to opowieść o dwojgu ludzi w wieku na pograniczu aktywności zawodowej i emerytury. W momencie życiowej przemiany wspominają ciągle czas ustrojowej przemiany w Polsce lat dziewięćdziesiątych. Spierają się, nie potrafią uzgodnić wspólnych poglądów ani na temat oceny przemiany, która nastąpiła w Polsce, ani na temat tego, jak będą żyć na emeryturze. Nałożenie tych dwóch

  Powstaje nowa, niezależna grupa teatralna prowadzona przez Jerzego Weltera- reżysera i teatrologa. Zapraszamy młodzież oraz osoby dorosłe na pierwsze spotkanie 13.03.2017 o godz. 18:00 do siedziby Towarzystwa Kultury Czynnej przy ul. Paulińskiej 4-8. Zapisy telefonicznie 663 781 530 lub 605 881 088 oraz mailowo tkcbiuro@interia.pl UDZIAŁ BEZPŁATNY Grupa teatralna powstaje w ramach projektu Pracownie PajdArt na Nadodrzu dofinansowanego przez Gminę Wrocław 

Projektem umożliwia uczestniczenie w atrakcyjnych zajęciach poza nauką szkolną dzieciom i młodzieży z osiedla Nadodrza oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu miasta Wrocławia. Centrum Klubowe będzie czynne przez trzy dni w tygodniu przez dwie i pół godziny dziennie. Program merytoryczny zajęć klubowych umożliwia rozwijanie talentu i kreatywności, umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw i zachowań zdrowotnych i społecznych dzieci i

  TEATR NARRACJI- OPOWIEŚCI DOLNOŚLĄSKIE- ZIMA to pierwsza z cyklicznych akcji artystycznych prezentowana przez Zespół Opowiadaczy z Towarzystwa Kultury Czynnej i Zespól Śpiewaczy Odrowąż . Podczas pierwszego spotkania w okresie karnawału przedstawimy w teatralno - muzycznej formie zebrane opowieści o pierwszych świętach powojennych i zabawach. Za stronę artystyczną projektu odpowiada Jolanta Sakowska oraz Jerzy Welter, za muzykę Damian Borowiec. Wstęp bezpłatny

Skip to content