Towarzystwo Kultury Czynnej

XV Wrocławski Festiwal Teatrów Szkolnych „Zielona Gęś pod Kopułami” – to 15. edycja Wrocławskiego Festiwalu Teatrów

Szkolnych „Zielona Gęś”, którego celem jest prezentacja dorobku artystycznego szkolnych zespołów teatralnych oraz

kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży teatrem. Zespoły biorące udział w festiwalu poszukają

inspiracji do spektakli w artyzmie polskiej sztuki współczesnej zgromadzonej w Pawilonie Czterech Kopuł – Oddziale

Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz książkach artystycznych – obrazowych dostępnych w Miejskiej Bibliotece

Publicznej we Wrocławiu.

XV Wrocławski Festiwal Teatrów Szkolnych „Zielona Gęś” jest wydarzeniem kulturalnym, które łączy obszar edukacji

szkolnej z edukacją kulturalną /teatr- interdyscyplinarność sztuk./ Obejmuje swoim zasięgiem wrocławskie szkoły

wszystkich etapów nauczania. Od 15 lat współdziałają ze sobą instytucje edukacyjne i kulturalne Wrocławia, tworząc

kolejne edycje Festiwalu. Głównymi organizatorami są Towarzystwo Kultury Czynnej i Miejska Biblioteka Publiczna we

Wrocławiu. Partnerami strategicznymi projektu są: Wrocławski Teatr Lalek, Wrocławskie Centrum Doskonalenia

Nauczycieli, Centrum Poznawcze Hali Stulecia, Zespół Szkół nr 9 i SP nr 63, a także instytucje społeczno- kulturalne

włączające się „tematycznie” w realizację działania. Wśród licznych zespołów zgłoszonych do Festiwalu, wiele prowadzą

absolwenci Podyplomowego Studium Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży PWST w Krakowie/Oddziały Zamiejscowe we

Wrocławiu.

Tradycją Festiwalu jest proponowany motyw przewodni, sugestia poszukiwań inspiracji do spektaklu. W tym roku, jubileuszowym, zapraszamy nauczycieli, instruktorów teatralnych i reżyserów do poszukiwań inspiracji w Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł- Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Tegoroczny Festiwal nosi nazwę ”Zielona Gęś …pod Kopułami”.

Tegoroczny Festiwal ” Zielona Gęś…pod Kopułami” będzie realizowany w następujących miejscach we Wrocławiu:

Towarzystwo Kultury Czynnej Paulińska 4-8 (realizacja zadania, obsługa księgowa, koordynacja oraz rozliczenie projektu ).

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu / MultiCentrum ul. Powstańców Śląskich 210 (biuro festiwalowe, warsztaty

literackie oraz muzyczne)

PWST w Krakowie filia we Wrocławiu ul. Braniborska 59

Szkoła Podstawowa nr 63 im. A. Jasińskiej ul. Mennicza 21-23 (logistyka i komunikacja projektu, uczestnictwo

wolontariuszy)

Zespół Szkół nr 1 przy ul. Słubickiej 29/33 (eliminacje wstępne Festiwalu)

Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1 (warsztaty oraz XV Gala Grand Prix Zielona

Gęś)

Centrum Poznawcze Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1 (warsztaty architektoniczne)

Wrocławski Teatr Lalek pl. Teatralny 4 ( XV Gala Festiwalu)

Program dofinansowywany ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl

Leave A Reply:

*

Skip to content