Towarzystwo Kultury Czynnej

Projekt „Zapamiętane -Odkryte” 2017

Projekt realizowany w terminie: 2017-11-17 – 2017-12-29. Projekt „Zapamiętane -Odkryte” to program  działań z zakresu edukacji kulturalnej oraz animacji społeczno kulturalnej kierowanydo dzieci (6-12 lat), młodzieży(do 25r.ż.) oraz osób starszych (po 50 r.ż) – mieszkańców dzielnicy Nadodrze i Oporów we Wrocławiu.

W program projektu wpisują  się działania kulturalne z zakresu różnych dziedzin sztuki.

W ramach projektu przeprowadzone zostałną następujące warsztaty edukacji artystycznej: plastyczne/

rękodzielnicze, literacko-plastyczne „ Pamięć rzeczy”, teatralne, reporterskie oraz działania animacyjne

rozwijające umiejętności twórczego myślenia, dające możliwość swobodnej ekspresji artystycznej, skupione

wokół zagadnień związanych z tożsamością, najbliższym otoczeniem i możliwością jego twórczej zmiany,

pamięcią i przeszłością.

Poprzez cykl warsztatów artystycznych oraz działań animacyjnych aktywizujemy  i zachęcamy dzieci i młodzież oraz osoby starsze do zachowań twórczych, a także przy pomocy metod edukacji nieformalnej stymulujemy do działań oddolnych na rzecz społeczności lokalnej, wzmacniamy poczucie tożsamości lokalnej oraz przełamyujemy bariery psychospołeczne między pokoleniami.

Celem warsztatów artystycznych jest  wykorzystanie tradycyjnych mediów – filmu, fotografii, literatury, plastyki w innowacyjny sposób tak, aby umożliwić uczestnikom warsztatów uczestnictwo w pełnym, samodzielnym akcie twórczym. 

Dzieci, młodzież będzie tworzyła własne autorskie książki, scenariusze, reportaże realizowała akcje artystyczne; podstawą do ich powstania były własne opowiadania, scenariusze dotykające ich doświadczeń, przemyśleń na temat tego kim jestem, skąd pochodzę, co mnie kształtuje i co ja sam/-a mogę zmieniać, tożsamości własnej, pamięci miejsca. Inspiracje czerpali uczestnicy również poprzez pamięć rzeczy – swoiste emocjonalne studium rzeczy, pamiątek, przedmiotów niosących ze sobą jakąś historię, wartość historyczną, sentymentalną, wiążących się z jakimś ważnym dla jego posiadacza wydarzeniem z przeszłości.

Program warsztatów został opracowany tak, aby wraz z rozwijaniem twórczej aktywności i zapewnieniem

warunków do artystycznego rozwoju, promować wśród uczestników postawy otwartości, społecznej aktywności,zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej. Włączenie do programu edukacji artystycznej elementów działań animacyjnych i edukacji obywatelskiej przyczynia się do pobudzenie wrażliwości społecznej, kształtowania odpowiedzialności za miejsce oraz podniesienia wiary we własne siły, możliwości kształtowania swojego życia i najbliższego otoczenia.”

Projekt „Zapamiętane -Odkryte” zakładał również uzupełnienie nowymi materiałami strony internetowej Mapa Emocjonalna Nadodrza www.mapanadodrza.pl stanowiącej rodzaj kolażu czy mozaiki, na którą składają się refleksje mieszkańców w formie wypowiedzi artystycznych – prac plastycznych, fotografii, tekstów poetyckich i prozatorskich, filmów, nagrań audio– związanych z miejscami, ludźmi i zjawiskami na Nadodrzu.

Projektowi towarzyszy akcja artystyczna Czytanie Miasta.

Zadanie będzie  realizowanie w salach warsztatowych w Domu Sztuki PajdArt przy ul. Paulińskiej 4-8, 50-247 Wrocła oraz na terenie Szkoły Podstawowej nr 15, ul. Ludwika Solskiego 13, 52-401 Wrocław, oraz Gimnazjum nr 40, ul.Morelowskiego 43 . Część zadań projektowych będzie realizowana w salce katechetycznej Kościoła św Anny na Oporowie i w Filii nr 3 Biblioteki Miejskiej ul. Morelowskiego 43.

Leave A Reply:

*

Skip to content