Towarzystwo Kultury Czynnej

Projekt „Pracownie PajdArt Brochów – sztuka w akcji ” jest rocznym programem edukacji kulturalnej oraz animacji

społecznej skierowanym do dzieci przedszkolnych (4-6 lat) i szkolnych(7-12 lat), młodzieży (do 25 roku życia) oraz osób

starszych (po 50 roku życia) przede wszystkim mieszkańców dzielnicy Brochów, placówek oświatowych oraz placówek

opiekuńczo- wychowawczych. W ramach projektu prowadzone będą interdyscyplinarne warsztaty artystyczne, łączące

różne obszary kultury, wspomagające rozwój twórczy dzieci, młodzieży i osób starszych. Warsztaty pozwolą uczestnikom

nabyć umiejętności posługiwania się mediami kultury, będą zachęcać do zaangażowania się w życie społeczne i kulturalne

społeczności lokalnej. Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach obejmujących, różne dziedziny sztuki: plastykę,

rękodzieło, literaturę oraz teatr. Nieodłącznym elementem każdego warsztatu są działania animacyjne rozwijające

umiejętności twórczego myślenia, dające możliwość swobodnej ekspresji artystycznej skupione wokół zagadnień

związanych z tożsamością, najbliższym otoczeniem i możliwością jego twórczej zmiany. Realizacja zadania zakłada

przeprowadzenie również wydarzeń artystycznych z udziałem uczestników warsztatów w postaci pokazu pracy

powarsztatowej oraz wędrującej wystawy promujących twórczość dzieci, młodzieży oraz osób starszych zamieszkujących

dzielnicę Brochów oraz placówek zaproszonych do udziału w projekcie. Projekt realizowany będzie od stycznia do grudnia

2017r. na terenie osiedla Brochów, w pracowniach mieszczących się w Centrum Edukacji Społecznej, ul. Koreańska 1a

Wrocław, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, placówkach oświatowych ,oraz otwartej przestrzeni publicznej

podwórek, skwerów, placów zabaw.

Warsztaty odbywać się będą w stałych miejscach – pracowniach artystycznych tworzonych w Centrum Edukacji

Społecznej, przystosowanych do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dojrzałymi (ul. Koreańska 1a), którymi

dysponuje wnioskodawca, w otwartych przestrzeniach pobliskich podwórek, szkołach, przedszkolach oraz placówkach

opiekuńczo – wychowawczych. Każdy z warsztatów będzie prowadzony zgodnie ze specyfiką dziedziny, której dotyczy oraz

możliwościami i potrzebami uczestników.

Podczas realizacji programu prowadzone będa warsztaty:

WARSZTAT PLASTYCZNY – RĘKODZIELNICZY dla dzieci i/ lub seniorów,

Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z różnymi technikami rękodzielnictwa, zdobnictwa, dekoracji

(z użyciem koralików, cekinów, kolorowych bibułek i wstążek), sami wykonają przedmioty rzemiosła artystycznego,

bibeloty z wykorzystaniem różnych technik plastycznych (malowanie na szkle, wycinanie z filcu i kolorowych papierów)

Ponadto będą mieli okazje do tworzenia artystycznych przedmiotów, również z materiałów z odzysku i półproduktów. W

ramach warsztatu odbywać się będą również zajęcia z cyklu Designe z materiałów z odzysku – Recycled Art., czyli

odzyskiwanie przedmiotów (recykling) i nadawanie im nowej funkcji (upcykling). W ramach zajęć rękodzielniczych

uczestnicy będą mieli okazje do tworzenia artystycznych przedmiotów, niepospolitych, fantazyjnych, awangardowych,

zabawnych, z materiałów z odzysku i półproduktów. Stworzą własne autorskie przedmioty użytkowe, mało i

wielkoformatowe. Zapoznają się z podstawowymi materiałami rzeźbiarskimi, kwestiami związanymi z tworzeniem dzieł

przestrzennych. Uczestnicy będą mieli okazję wypróbować swoich sił w sztuce decoupage, stworzą własne małe dzieła

sztuki, ręcznie robioną biżuterię, dekoracyjne przedmioty użytkowe itp. Celem warsztatów jest rozwijanie kreatywnego

myślenia, wyobraźni, w tym wyobraźni przestrzennej a także twórczej postawy wobec rzeczywistości, rozwijaniu

praktycznych zdolności manualnych.

WARSZTATY LITERACKO – PLASTYCZNE dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych .

Motywem przewodnim warsztatów są baśnie i mity pochodzące z rożnych obszarów kulturowych oraz bajki

terapeutyczne. Warsztat składa się z dwóch części. Animatorzy przedstawiają treść bajki pod postacią uteatralizowanej

lektury, a potem następuje cześć plastyczna. Dzieci tworzą postaci występujące w danej bajce. Na zakończenie warsztatu

następuję prezentacja wykonanych prac, a dzieci zabierają je do domu.

MIĘDZYPOKOLENIOWE WARSZTATY TEATRALNE 

Motywem przewodnim warsztatów będą bajki w oraz mity i legendy miejskie. Rozpoczną się prace nad scenariuszem.

Scenariusz ten stanie się podstawą przedstawienia, w którym aktorzy opowiedzą swoje osobiste spostrzeżenia, a całość

złoży się na pewien obraz grupowy, obraz miejsca i czasu, w którym odbywa się warsztat. Obraz ten będzie odbiciem

teraźniejszości.

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników ze wszystkimi etapami powstawania spektaklu oraz jego realizacją.

Zagadnienia poruszane w trakcie warsztatów dotyczyły będą podstawowych pojęć związanych z wykorzystaniem języka

teatru, symboliką, formą, przestrzenią sceniczną, znaczeniem ruchu i gestu teatralnego. Praca przebiegać będzie w

międzypokoleniowych grupach. Po wspólnym wybraniu tematu i formy przedstawienia uczestnicy pracować będą w

zespołach nad poszczególnymi elementami spektaklu (zespołach aktorów, scenografów, asystentów reżysera etc.),

wspólnie przechodząc cały proces pracy nad spektaklem.

Warsztaty plastyczne

Warsztaty teatralne

Leave A Reply:

*

Skip to content