„Pracownie PajdArt Brochów – sztuka w akcji ”

Projekt „Pracownie PajdArt Brochów – sztuka w akcji ” jest rocznym programem edukacji kulturalnej oraz animacji

społecznej skierowanym do dzieci przedszkolnych (4-6 lat) i szkolnych(7-12 lat), młodzieży (do 25 roku życia) oraz osób

starszych (po 50 roku życia) przede wszystkim mieszkańców dzielnicy Brochów, placówek oświatowych oraz placówek

opiekuńczo- wychowawczych. W ramach projektu prowadzone będą interdyscyplinarne warsztaty artystyczne, łączące

różne obszary kultury, wspomagające rozwój twórczy dzieci, młodzieży i osób starszych. Warsztaty pozwolą uczestnikom

nabyć umiejętności posługiwania się mediami kultury, będą zachęcać do zaangażowania się w życie społeczne i kulturalne

społeczności lokalnej. Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach obejmujących, różne dziedziny sztuki: plastykę,

rękodzieło, literaturę oraz teatr. Nieodłącznym elementem każdego warsztatu są działania animacyjne rozwijające

umiejętności twórczego myślenia, dające możliwość swobodnej ekspresji artystycznej skupione wokół zagadnień

związanych z tożsamością, najbliższym otoczeniem i możliwością jego twórczej zmiany. Realizacja zadania zakłada

przeprowadzenie również wydarzeń artystycznych z udziałem uczestników warsztatów w postaci pokazu pracy

powarsztatowej oraz wędrującej wystawy promujących twórczość dzieci, młodzieży oraz osób starszych zamieszkujących

dzielnicę Brochów oraz placówek zaproszonych do udziału w projekcie. Projekt realizowany będzie od stycznia do grudnia

2017r. na terenie osiedla Brochów, w pracowniach mieszczących się w Centrum Edukacji Społecznej, ul. Koreańska 1a

Wrocław, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, placówkach oświatowych ,oraz otwartej przestrzeni publicznej

podwórek, skwerów, placów zabaw.

Warsztaty odbywać się będą w stałych miejscach – pracowniach artystycznych tworzonych w Centrum Edukacji

Społecznej, przystosowanych do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dojrzałymi (ul. Koreańska 1a), którymi

dysponuje wnioskodawca, w otwartych przestrzeniach pobliskich podwórek, szkołach, przedszkolach oraz placówkach

opiekuńczo – wychowawczych. Każdy z warsztatów będzie prowadzony zgodnie ze specyfiką dziedziny, której dotyczy oraz

możliwościami i potrzebami uczestników.

Podczas realizacji programu prowadzone będa warsztaty:

WARSZTAT PLASTYCZNY – RĘKODZIELNICZY dla dzieci i/ lub seniorów,

Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z różnymi technikami rękodzielnictwa, zdobnictwa, dekoracji

(z użyciem koralików, cekinów, kolorowych bibułek i wstążek), sami wykonają przedmioty rzemiosła artystycznego,

bibeloty z wykorzystaniem różnych technik plastycznych (malowanie na szkle, wycinanie z filcu i kolorowych papierów)

Ponadto będą mieli okazje do tworzenia artystycznych przedmiotów, również z materiałów z odzysku i półproduktów. W

ramach warsztatu odbywać się będą również zajęcia z cyklu Designe z materiałów z odzysku – Recycled Art., czyli

odzyskiwanie przedmiotów (recykling) i nadawanie im nowej funkcji (upcykling). W ramach zajęć rękodzielniczych

uczestnicy będą mieli okazje do tworzenia artystycznych przedmiotów, niepospolitych, fantazyjnych, awangardowych,

zabawnych, z materiałów z odzysku i półproduktów. Stworzą własne autorskie przedmioty użytkowe, mało i

wielkoformatowe. Zapoznają się z podstawowymi materiałami rzeźbiarskimi, kwestiami związanymi z tworzeniem dzieł

przestrzennych. Uczestnicy będą mieli okazję wypróbować swoich sił w sztuce decoupage, stworzą własne małe dzieła

sztuki, ręcznie robioną biżuterię, dekoracyjne przedmioty użytkowe itp. Celem warsztatów jest rozwijanie kreatywnego

myślenia, wyobraźni, w tym wyobraźni przestrzennej a także twórczej postawy wobec rzeczywistości, rozwijaniu

praktycznych zdolności manualnych.

WARSZTATY LITERACKO – PLASTYCZNE dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych .

Motywem przewodnim warsztatów są baśnie i mity pochodzące z rożnych obszarów kulturowych oraz bajki

terapeutyczne. Warsztat składa się z dwóch części. Animatorzy przedstawiają treść bajki pod postacią uteatralizowanej

lektury, a potem następuje cześć plastyczna. Dzieci tworzą postaci występujące w danej bajce. Na zakończenie warsztatu

następuję prezentacja wykonanych prac, a dzieci zabierają je do domu.

MIĘDZYPOKOLENIOWE WARSZTATY TEATRALNE 

Motywem przewodnim warsztatów będą bajki w oraz mity i legendy miejskie. Rozpoczną się prace nad scenariuszem.

Scenariusz ten stanie się podstawą przedstawienia, w którym aktorzy opowiedzą swoje osobiste spostrzeżenia, a całość

złoży się na pewien obraz grupowy, obraz miejsca i czasu, w którym odbywa się warsztat. Obraz ten będzie odbiciem

teraźniejszości.

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników ze wszystkimi etapami powstawania spektaklu oraz jego realizacją.

Zagadnienia poruszane w trakcie warsztatów dotyczyły będą podstawowych pojęć związanych z wykorzystaniem języka

teatru, symboliką, formą, przestrzenią sceniczną, znaczeniem ruchu i gestu teatralnego. Praca przebiegać będzie w

międzypokoleniowych grupach. Po wspólnym wybraniu tematu i formy przedstawienia uczestnicy pracować będą w

zespołach nad poszczególnymi elementami spektaklu (zespołach aktorów, scenografów, asystentów reżysera etc.),

wspólnie przechodząc cały proces pracy nad spektaklem.

Warsztaty plastyczne

Warsztaty teatralne

Related Post

„Jesteśmy częścią wielkiej sagi”

„Jesteśmy częścią wielkiej sagi”

Projekt Towarzystwa Kultury Czynnej „Jesteśmy częścią wielkiej sagi” jest programem edukacji kulturalnej o charakterze międzypokoleniowym, którego głównym celem jest uświadomienie…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *