Zapraszamy serdecznie na Spotkanie literackie Andronetum połączone z finisażem wystawy kolaży seniorów pt „Co wystaje sroce z spod serwety” Opowiadania, limeryki i niedorzeczniki powstałe na warsztatach literackich Towarzystwo Kultury Czynnej czytają: Zofia Trzęsicka, Barbara Koziarska, Jolanta Sakowska, Renata Kaniecka. Gdzie: KASZA I PASZA ul.Komandorska 4a. Kiedy: 29.11.2018r. godz. 18.00 Podczas wydarzenia warsztat literacki w formie zabaw i gier słownych prowadzi

Strużyny 4-15 lipca  2018 rok Zapraszamy na obóz artystyczny, który odbędzie się w Strużynach, maleńkiej wsi w województwie lubuskim. Pracujemy po 6 godzin dziennie, warsztaty zakończone zostaną otwartym pokazem pracy. Mieszkamy w gospodarstwie agroturystycznym Strużyny 3,66-350 Bledzew (pokoje wieloosobowe, toalety, prysznice, ciepła woda), zapewniamy całodzienne wyżywienie i opiekę dla osób niepełnoletnich. W pobliżu niezwykle czyste jeziora, lasy, łąki, pola.

 Nocy Nadodrza na Paulińskiej 19.05.2018 Już 19 maja od godziny 18:00 zapraszamy Was na Noc Nadodrza na Paulińskiej, która odbędzie się w Domu Sztuki Pajdart przy ulicy Paulińskiej 4-8. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a program pełen wrażeń artystycznych, dlatego liczymy na liczną frekwencję! PROGRAM: Godz.18.00 - Pokaz spektaklu "Powódź", reż. J. Sakowska Sześcioro osób w sytuacji przymusowej, skazanych na

Towarzystwo Kultury Czynnej serdecznie zaprasza na premierę spektaklu "Powódź" przygotowaną przez Teatr Międzypokoleniowy. O czym jest spektakl? Scenarzysta: To przyjemna dla aktorów i publiczności komedia. Reżyser: My się tym bawimy. Nie ma tu żadnego patosu. Aktorzy: Prezentujemy kilka sposobów na nudę. Sześcioro osób w sytuacji przymusowej, skazanych na siebie. Jakoś muszą ze sobą spędzić czas. Czego się chwycą, czy coś im pomoże by

XVI Wrocławski Festiwal Teatrów Szkolnych „Capitalna Muzyczna Zielona Gęś”  XVI Wrocławski Festiwal Teatrów Szkolnych „Capitalna Muzyczna Zielona Gęś” – to 16. edycja Wrocławskiego Festiwalu Teatrów Szkolnych „Zielona Gęś”, którego celem jest prezentacja dorobku artystycznego szkolnych zespołów teatralnych oraz kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży teatrem. Zespoły, które wezmą udział w festiwalu poszukiwać będą inspiracji do spektakli w przestrzeni,

Klub PajdArt będzie czynny przez3 dni w tygodniu od wtorku do czwartku w następujących godzinach: od 15:45 do18.15. Klub będzie działał w okresie od stycznia do czerwca ( 2018 i 2019), za wyjątkiem tygodnia ferii zimowych w roku 2018 22- 25 stycznia, w 2019 4-7 luty oraz wakacji letnich 2018 i 2019 i dni ustawowo wolnych oraz od

KLUB SENIORA ROZRUSZNIK Projekt promuje sprawdzone rozwiązania na rzecz motywowania osób starszych do zachowania aktywności, a co za tym idzie poprawy jakości życia i zachowania zdrowia. Formy zajęć w Klubie Rozrusznik: Zdrowe plecy i relaksacja - regularne zajęcia fizyczne w formie odpowiednio dobranych do wieku senioralnego ćwiczeń gimnastycznych i relaksacyjnych. Klub Rozrusznik realizuje zadanie o charakterze terapeutycznym i profilaktycznym, którego

 Pracownie PajdArt Brochów - sztuka w akcji  2018  Projekt „Pracownie PajdArt Brochów - sztuka w akcji ” jest kontynuacją ubiegłorocznego projektu poszerzonego ododatkowe działania z zakresu edukacji kulturalnej oraz animacji społecznej skierowanym do dzieci przedszkolnych (4-6 lat) i szkolnych(7-12 lat), młodzieży (do 25 roku życia) oraz osób starszych (po 50 roku życia) przede wszystkim mieszkańców dzielnicy Brochów, placówek oświatowych oraz placówek

Projekt „Pracownie PajdArt na Nadodrzu” jest kontynuacją działań naszych pracowni Domu Sztuki PajdArt które mieszczą się przy ul.Paulińskiej 4-8. Program zakłada edukację kulturalną oraz animację społeczną kierowaną do dzieci (6-12 lat) i młodzieży (do 30 roku życia) oraz osób starszych (po 50 roku życia) przede wszystkim mieszkańców dzielnicy Nadodrze. W ramach projektu prowadzone będą interdyscyplinarne warsztaty artystyczne, łączące różne obszary sztuki

Projekt „Zapamiętane -Odkryte” 2017 Projekt realizowany w terminie: 2017-11-17 – 2017-12-29. Projekt „Zapamiętane -Odkryte” to program  działań z zakresu edukacji kulturalnej oraz animacji społeczno kulturalnej kierowanydo dzieci (6-12 lat), młodzieży(do 25r.ż.) oraz osób starszych (po 50 r.ż) – mieszkańców dzielnicy Nadodrze i Oporów we Wrocławiu. W program projektu wpisują  się działania kulturalne z zakresu różnych dziedzin sztuki. W ramach projektu przeprowadzone

Projekt „Pracownie PajdArt na Nadodrzu” jest rocznym programem edukacji kulturalnej oraz animacji społecznej skierowanym do dzieci (6-12 lat) i młodzieży (do 25 roku życia) oraz osób starszych (po 50 roku życia) przede wszystkim mieszkańców dzielnicy Nadodrze. W ramach projektu prowadzone będą interdyscyplinarne warsztaty artystyczne, łączące różne obszary sztuki (teatr, literatura, plastyka, fotografia) wspomagające rozwój twórczy dzieci, młodzieży i osób starszych. Warsztaty pozwolą

Projekt „Pracownie PajdArt Brochów - sztuka w akcji ” jest rocznym programem edukacji kulturalnej oraz animacji społecznej skierowanym do dzieci przedszkolnych (4-6 lat) i szkolnych(7-12 lat), młodzieży (do 25 roku życia) oraz osób starszych (po 50 roku życia) przede wszystkim mieszkańców dzielnicy Brochów, placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych. W ramach projektu prowadzone będą interdyscyplinarne warsztaty artystyczne, łączące różne obszary kultury, wspomagające

Realizacja zadania zakłada kontynuację naszych działań na rzecz dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie Klubuowego Centrum Dzieci i Młodzieży PajdArt przy ul. Paulińskiej 4-8 w okresie od stycznia 2017 do grudnia 2017. Głównym celem projektu jest umożliwienie uczestniczenia w atrakcyjnych zajęciach poza nauką szkolną dzieciom i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z osiedla Nadodrza oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu miasta Wrocławia. Klub PajdArt będzie

„Klub seniora Rozrusznik ” jest programem warsztatów i działań kulturalno-społecznych kierowanych do grupy 20 osób w tym 15 osób po 55 r.ż. i 5 osób głównie do 50 r.ż. z terenu miasta Wrocławia w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty artystyczne z różnych dziedzin sztuki – teatr,plastyka, literatura, fotografia, rękodzieło oraz warsztaty zdrowego stylu

Reflection documents enable writers to develop. This undoubtedly is a good example of the expression essay! Brooding article don't have a particular arrangement because can not really be written based on a normal article scheme. Because a reflection essay is largely summary it shouldn't use definitive tone and shouldn't force the viewers to feel something. So as to

Program " Głos Pokoleń",listopad-grudzień 2017 Program " Głos Pokoleń" to program edukacji kulturalnej oparty na różnych formach teatralnych będących wypowiedzią artystyczną pokolenia 60+ na tematy współczesne kierowany do starszego jak i do młodszego pokolenia. Poprzez inscenizację i pokazy spektakli opartych na dramatach pokolenia 60+ dajemy możliwość zaprezentowania szerszej publiczności ciekawej wypowiedzi artystycznej na aktualne tematy dotyczące nie tylko pokolenia osób starszych. Pokazom spektakli

XV Wrocławski Festiwal Teatrów Szkolnych „Zielona Gęś pod Kopułami” – to 15. edycja Wrocławskiego Festiwalu Teatrów Szkolnych „Zielona Gęś”, którego celem jest prezentacja dorobku artystycznego szkolnych zespołów teatralnych oraz kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży teatrem. Zespoły biorące udział w festiwalu poszukają inspiracji do spektakli w artyzmie polskiej sztuki współczesnej zgromadzonej w Pawilonie Czterech Kopuł – Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Even in case you might have the perfect composing instructor within the globe there'll come a day if you want to leave that instructor behind and compose by yourself The gist of a instructor is constantly to instruct. As somebody managing a preschool, I've come to view the function of the teacher inside too as outside. I'm going to become a history teacher. Not one set of eyes might be devoted to the instructor. Keep in brain a loving instructor is a strong instructor. They do not require automatic nannies without a heart for the duration of their schoolday.

Skip to content