„Klub Seniora Rozrusznik ” jest programem warsztatów i działań kulturalno-społecznych kierowanych do grupy po 55 r. ż. z terenu miasta Wrocławia w okresie od stycznia 2020 do grudnia 2021r z przerwą w działaniach w miesiącach: lipiec i sierpień roku 2020 oraz 2021. Formy zajęć: Ćwiczenia ruchowe i relaksacyjne – Akademia zdrowego kręgosłupa i zrównoważonego umysłu,warsztaty rękodzielnicze, warsztaty muzyczno-

Projekt" Pracownie PajdArt - Sztuka w akcji" jest  programem edukacji kulturalnej adresowanym do różnych grup wiekowych: dzieci (5-12 lat) ,młodzież( do 25 r.ż.) i osoby dojrzałe( po 50 r.ż ) z dzielnic odległych od ścisłego centrum np. Brochowa, Oporowa, Krzyków oraz placówek zaangażowanych w projekt. Dzięki nawiązaniu współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami w warsztatach biorą również udział

Działania projektowe na rzecz dzieci i młodzieży zakładają prowadzenie Klubowego Centrum PajdArt przy ul. Paulińskiej 4-8 w okresie od stycznia 2020 roku do grudnia 2021 roku. Klubowe Centrum PajdArt jest czynne przez cztery dni w tygodniu podczas roku szkolnego (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek), przez dwie i pół godziny dziennie w godzinach: od 15:45 do 18:15 oraz w okresie wakacji

Projekt Towarzystwa Kultury Czynnej „Jesteśmy częścią wielkiej sagi” jest programem edukacji kulturalnej o charakterze międzypokoleniowym, którego głównym celem jest uświadomienie uczestnikom ciągłości pokoleń, kultury i tradycji. Projekt realizowany jest we Wrocławiu, w powiecie Wałbrzyskim i kilku innych miejscowościach Dolnego Śląska. Celem głównym projektu jest uświadomienie uczestnikom ciągłości pokoleń, kultury i tradycji. Zagadnieniom utrwalania tożsamości kulturowej służyć będą warsztaty interdyscyplinarne z

„Bajki domowe” to projekt edukacji kulturalnej przez teatr przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zakłada stworzenie  cyklu spektakli lalkowych. Spektakle opowiadają   o sytuacjach codziennych, znanych dzieciom, oswajają z różnymi lękami jednocześnie ucząc i bawiąc  najmłodszego widza.   W cyklu bajek występują postaci: Dziewczynka Zuzia, Chłopiec Kuba, Babcia, Niania, Tata. Taki dobór głównych bohaterów stwarza wiele sytuacji edukacyjnych. Powstały spektakle: ”O rety! Zuzia się nudzi”( dofinansowany przez Gminę Wrocław, www.wroclaw.pl) i „Miedzy nami Łobuziakami”.   Spektakl 

Projekt „Pracownie PajdArt na Nadodrzu”realizowany od stycznia 2021 do grudnia 2021 to kontynuacja działań naszych pracowni Domu Sztuki PajdArt które mieszczą się przy ul. Paulińskiej 4-8. Realizujemy go w tym miejscu już od 2011 roku. Program zakłada edukację kulturalną oraz animację społeczną kierowaną do dzieci (6-12 lat) i młodzieży (do 30 roku życia) oraz osób starszych (po 50

PRACOWNIE PAJDART NA NADODRZU Projekt „Pracownie PajdArt na Nadodrzu”realizowany od stycznia 2020 do grudnia 2020 to kontynuacja działań naszych pracowni Domu Sztuki PajdArt które mieszczą się przy ul. Paulińskiej 4-8. Realizujemy go w tym miejscu już od 2011 roku.Program zakłada edukację kulturalną oraz animację społeczną kierowaną do dzieci (6-12 lat) i młodzieży (do 30 roku życia) oraz osób starszych

 „Klub Seniora Rozrusznik ” jest programem warsztatów i działań kulturalno-społecznych kierowanych do grupy po 55 r. ż. z terenu miasta Wrocławia w okresie od stycznia 2020 do grudnia 2021r  z przerwą w działaniach w miesiącach: lipiec i sierpień roku 2020 oraz 2021. Formy zajęć: ćwiczenia ruchowe i  relaksacyjne - Akademia zdrowego kręgosłupa i zrównoważonego umysłu,  warsztaty rękodzielnicze, warsztaty

Klub seniora Rozrusznik jest programem warsztatów i działań kulturalno-społecznych kierowanych do grupy osób po 60 r.ż. jak również dla innych osób dorosłych z terenu miasta Wrocławia w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. W ramach projektu przeprowadzone są warsztaty artystyczne z różnych dziedzin sztuki – teatr,plastyka, literatura, fotografia, rękodzieło oraz warsztaty zdrowego stylu życia i filozoficzne odpowiadające

Projekt „Zapamiętane -Odkryte” 2017 Projekt realizowany w terminie: 2017-11-17 – 2017-12-29. Projekt „Zapamiętane -Odkryte” to program  działań z zakresu edukacji kulturalnej oraz animacji społeczno kulturalnej kierowanydo dzieci (6-12 lat), młodzieży(do 25r.ż.) oraz osób starszych (po 50 r.ż) – mieszkańców dzielnicy Nadodrze i Oporów we Wrocławiu. W program projektu wpisują  się działania kulturalne z zakresu różnych dziedzin sztuki. W ramach projektu przeprowadzone

Projekt „Pracownie PajdArt Brochów - sztuka w akcji ” jest rocznym programem edukacji kulturalnej oraz animacji społecznej skierowanym do dzieci przedszkolnych (4-6 lat) i szkolnych(7-12 lat), młodzieży (do 25 roku życia) oraz osób starszych (po 50 roku życia) przede wszystkim mieszkańców dzielnicy Brochów, placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych. W ramach projektu prowadzone będą interdyscyplinarne warsztaty artystyczne, łączące różne obszary kultury, wspomagające

Realizacja zadania zakłada kontynuację naszych działań na rzecz dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie Klubuowego Centrum Dzieci i Młodzieży PajdArt przy ul. Paulińskiej 4-8 w okresie od stycznia 2017 do grudnia 2017. Głównym celem projektu jest umożliwienie uczestniczenia w atrakcyjnych zajęciach poza nauką szkolną dzieciom i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z osiedla Nadodrza oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu miasta Wrocławia. Klub PajdArt będzie

Program " Głos Pokoleń",listopad-grudzień 2017 Program " Głos Pokoleń" to program edukacji kulturalnej oparty na różnych formach teatralnych będących wypowiedzią artystyczną pokolenia 60+ na tematy współczesne kierowany do starszego jak i do młodszego pokolenia. Poprzez inscenizację i pokazy spektakli opartych na dramatach pokolenia 60+ dajemy możliwość zaprezentowania szerszej publiczności ciekawej wypowiedzi artystycznej na aktualne tematy dotyczące nie tylko pokolenia osób starszych. Pokazom spektakli

Celem głównym zadania było zorganizowanie i przeprowadzenie festiwalu teatralnego dla wrocławskich szkół „Zielona Gęś”. Po raz kolejny została upowszechniona impreza teatralna o ponad dziesięcioletniej tradycji. Podczas festiwalu dzieci i młodzież szkolna rozwijały swoje zainteresowania oraz talenty. Pozycja teatrów szkolnych stała się ważnym elementem w przestrzeni szkolnej, która bezpośrednio wpłynęła na rozwój wyżej wspomnianych talentów i zainteresowań w obszarze szeroko

Dialog Wartości Projekt „Dialog Wartości ”jest programem działań z zakresu edukacji kulturalnej i obywatelskiej dzieci podnoszący ich kompetencje międzykulturowe, łączący budowanie i wzmacnianie tożsamości uczestników z otwartością na inność oraz kształtowanie umiejętności reagowania na przemoc wynikającą z uprzedzeń . Działania projektowe stymulują uczestników do ekspresji twórczej. Projekt kierowany jest do dzieci (3-6 lat) przede wszystkim z terenów osiedli Nadodrze, Ołbin,

Projekt „Pracownie PajdArt - Brochów” jest rocznym programem edukacji kulturalnej oraz animacji społecznej skierowanym do dzieci przedszkolnych i szkolnych, młodzieży oraz osób starszych przede wszystkim mieszkańców dzielnicy Brochów. W ramach projektu prowadzone są interdyscyplinarne warsztaty artystyczne, łączące różne obszary kultury, wspomagające rozwój twórczy dzieci, młodzieży i osób starszych. Uczestnicy projektu biorą udział w warsztatach obejmujących, różne dziedziny sztuki:

Klub seniora Rozrusznik jest programem warsztatów i działań kulturalno-społecznych kierowanych do grupy osób po 60 r.ż. jak również dla innych osób dorosłych z terenu miasta Wrocławia w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. W ramach projektu przeprowadzone są warsztaty artystyczne z różnych dziedzin sztuki – teatr,plastyka, literatura, fotografia, rękodzieło oraz warsztaty zdrowego stylu życia i filozoficzne odpowiadające

Pracownie PajdArt - Nad rzeką czasu jest programem działań z zakresu edukacji kulturalnej oraz animacji społeczno-kulturalnej kierowanym do dzieci, młodzieży oraz osób starszych – mieszkańców dzielnicy Nadodrze i Brochów we Wrocławiu. Projekt ma charakter interdyscyplinarny. W planowany program projektu wpisują się bogate działania kulturalne z zakresu różnych dziedzin sztuki. W ramach projektu przeprowadzone są następujące warsztaty edukacji artystycznej: fotograficzno-filmowe, plastyczne/

Projektem umożliwia uczestniczenie w atrakcyjnych zajęciach poza nauką szkolną dzieciom i młodzieży z osiedla Nadodrza oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu miasta Wrocławia. Centrum Klubowe będzie czynne przez trzy dni w tygodniu przez dwie i pół godziny dziennie. Program merytoryczny zajęć klubowych umożliwia rozwijanie talentu i kreatywności, umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw i zachowań zdrowotnych i społecznych dzieci i

Projekt „Nad rzeką czasu” jest programem edukacji kulturalnej i społecznej dzieci, młodzieży i osób po 50 roku życia zagrożonych wykluczeniem społecznym, z przyczyn społecznych i ekonomicznych. Myślą przewodnią projektu jest próba zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości przez pryzmat przeszłości oraz przełożenie języka emocji poprzednich pokoleń na współczesne kody kultury. W oparciu o opowiadania osób starszych z czasów wojennych i powojennych, czasu osiedlania się

ZIELONA GĘŚ.. po arabsku Organizacja i poprowadzenie w 2015 roku projektu kulturalnego Wrocławski Festiwal Teatrów Szkolnych ZIELONA GĘŚ – to forma kontynuacji działań z obszaru edukacji kulturalnej skierowanych do dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i instruktorów – pracujących w przestrzeni teatru szkolnego i amatorskiego we Wrocławiu. 13. edycja Festiwalu będzie – wzorem z lat ubiegłych – poszerzała działania teatralne o

Projekt „Zapamiętane Odkryte – Głos Pokoleń” jest programem działań edukacji kulturalnej oraz animacji społeczno -kulturalnej kierowanym do dzieci, młodzieży oraz osób starszych w Oławie, Jelczu -Laskowicach i na wrocławskim osiedlu Nadodrze. Projekt promuje inicjatywy jednoczące pokolenia, uczące współpracy, wzajemnego zrozumienia i wspólnej nauki między pokoleniami. W ramach projektu prowadzone są warsztaty edukacji artystycznej z różnych dziedzin sztuki, takich jak

XII Wrocławski Festiwal Teatrów Szkolnych ZIELONA GĘŚ to działania z obszaru edukacji kulturalnej skierowanych do dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i instruktorów – pracujących w przestrzeni teatru szkolnego i amatorskiego we Wrocławiu. XII edycja Festiwalu będzie poszerzała działania teatralne o dodatkowe konteksty kultury. W 2014 roku będzie przebiegać pod hasłem „Myślę, więc jestem w teatrze”. Będzie to nawiązanie do wątków filozoficznych występujących

Projekt „Zapamiętane Odkryte – pamięć rzeczy” jest programem działań edukacji kulturalnej oraz animacji społeczno-kulturalnej kierowanym do dzieci, młodzieży oraz osób starszych w Oławie, Jelczu -Laskowicach i we wrocławskiej dzielnicy Nadodrze. W ramach projektu prowadzone są warsztaty edukacji artystycznej w różnych dziedzinach sztuki takich jak plastyka, teatr, literatura , fotografia, reportaż działania te mają również charakter międzypokoleniowy. Działania animacyjne związane z projektem

Projekt będący bezpośrednią kontynuacją pierwszej edycji był realizowany w Jelczu-Laskowicach, Oławie i powiecie oławskim oraz we Wrocławiu. W ramach projektu zrealizowane zostały w okresie letnim międzypokoleniowe warsztaty artystyczne w Strużynach, odbyły się warsztaty teatralne, literackie, rękodzielnicze, fotograficzne, muzyczno-taneczne, filmu dokumentalnego, psychologiczne oraz działał we Wrocławiu DKF analizujący filmy dokumentalne. Projekt został skierowany łącznie do 200 osób z terenów objętych projektem,

Bal w Operze ​Projekt „BAL W OPERZE” realizowany był podczas Letniej Akcji Artystycznej w 2012 roku w Jelczu-Laskowicach. Praca warsztatowa prowadzona była przez tancerzy: Dominikę Bator i Macieja Cierzniaka, reżysera: Jerzego Weltera oraz aktora Szymona Bielskiego. Zakończyła się pokazem spektaklu w Jelczu­-Laskowicach i w Oławie. Spektakl oparty był na tekście Juliana Tuwima „Bal w Operze”. Wychodziliśmy od tuwimowskiego obrazu zepsutego, zdeprawowanego życia publicznego

Skip to content