Towarzystwo Kultury Czynnej

„Klub seniora Rozrusznik ” jest programem warsztatów i działań kulturalno-społecznych kierowanych do grupy 20 osób w

tym 15 osób po 55 r.ż. i 5 osób głównie do 50 r.ż. z terenu miasta Wrocławia w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. W

ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty artystyczne z różnych dziedzin sztuki – teatr,plastyka, literatura,

fotografia, rękodzieło oraz warsztaty zdrowego stylu życia dpowiadające specyficznym potrzebom i oczekiwaniom osób

starszych, część z nich będzie miała charakter międzypokoleniowy.

Uczestnicy podejmą się też organizacji międzypokoleniowych wydarzeń artystycznych oraz innych działań mających na

celu integrację wewnątrz i międzypokoleniową w tym współpracować będą w ramach senioralnego wolontariatu z

Klubowym Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży PajdArt oraz DPSem przy ul. Karmelkowej we Wrocławiu.

W ramach projektu organizowane będą spotkania np. wieczorki literackie, teatralne, poetyckie, muzyczne itp.,

organizowane wystawy indywidualne i zbiorowe członków klubu co przyczyni się do umacniania więzi, poszerzania sieci

kontaktów społecznych i afiliacji osób starszych.

Poprzez działanie artystyczne, stworzenie warunków do rozwijania dialogu wewnątrz i międzypokoleniowego oraz

zapewnienie możliwości twórczego rozwoju osób po 55 r.ż. realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu

aktywności społecznej osób po 55 r.

Spotkania klubowe odbywać się będą w Domu Sztuki PajdArt, ul. Paulińska 4-8. Formy zajęć: warsztaty rękodzielnicze,

wieczorki poetyckie i teatralne ,wycieczki tematyczne, trening relaksacji i gimnastyka, wystawy, wernisaże, koncerty,

spotkania towarzyskie, prelekcje.

W semestrze zimowo – wiosennym i jesienno -zimowym Klub Seniora będzie czynny w środy od godziny 10:00 do 11:00 – Akademia Zdrowych Pleców i Zrównoważonego Umysłu.

Dwa razy w ciągu semestru odbędą się Spotkania literackie terminy spotkań zostaną podane na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych oraz raz w semestrze w piątek lub sobotę odbędzie się wyjście klubowe .

AKADEMIA ZDROWYCH PLECÓW I ZRÓWNOWAŻONEGO UMYSŁU 

Akademia zdrowych pleców i zrównoważonego umysłu to trening obejmujący ćwiczenia rozciągające i wzmacniające

mięśnie powierzchniowe i autochtoniczne kręgosłupa, uruchamianie mięśni głębokich miednicy, trening relaksacyjny,

interpersonalny oraz ćwiczenia usprawniające pamięć. Trening przeznaczony dla osób w każdym wieku, ze szczególnym

uwzględnieniem osób starszych z uwagi na pogłębiające się z wiekiem procesy starzenia organizmu. Proponowane

podczas zajęć ćwiczenia fizyczne działają również profilaktycznie celem poprawienia postawy ciała i ogólnej sprawności

ruchowej. Z kolei ćwiczenia usprawniające pamięć i koncentrację to idealny sposób na zachowanie sprawnego mózgu.

Całość zajęć zwieńczona zastaje treningiem relaksacyjnym – Schulza i Jacobsona.

SPOTKANIA LITERACKIE dla seniorów marzec- czerwiec   i pażdziernik -grudzień 

4 spotkania 

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl

Leave A Reply:

*

Skip to content