Towarzystwo Kultury Czynnej

Program ” Głos Pokoleń”,listopad-grudzień 2017

Program ” Głos Pokoleń” to program edukacji kulturalnej oparty na różnych formach teatralnych będących wypowiedzią

artystyczną pokolenia 60+ na tematy współczesne kierowany do starszego jak i do młodszego pokolenia. Poprzez

inscenizację i pokazy spektakli opartych na dramatach pokolenia 60+ dajemy możliwość zaprezentowania szerszej

publiczności ciekawej wypowiedzi artystycznej na aktualne tematy dotyczące nie tylko pokolenia osób starszych.

Pokazom spektakli towarzyszyć będą dyskusje z zaproszonymi widzami, dzięki którym aktorzy i twórcy będą mogli

zweryfikować na ile zamierzone treści i sensy zawarte w spektaklu były dla odbiorców czytelne. Poprzez realizację

projektu chcemy wzmocnić oddziaływanie teatru, ukazać jego rolę w procesie kształtowania postaw kreatywnych i

integracji społecznej.

Realizacja projektu ”Głos Pokoleń” jest kontynuacją różnorodnych poszukiwań teatralnych prowadzonych przez

Towarzystwo Kultury Czynnej od wielu lat , których wspólnym mianownikiem jest potrzeba przywrócenia komunikacji między sceną a widownią oraz pogłębienie refleksji o miejscu teatru w społeczeństwie i poszerzenie jego oddziaływania.

Projekt edukacji teatralnej o charakterze międzypokoleniowym realizowany we Wrocławiu nawiązuje bezpośrednio do

bogatej tradycji teatru publicznego jako teatru dostępnego dla wszystkich ponad podziałami, jak również aktualnego w

swej wypowiedzi artystycznej. Jednocześnie przyczynia się do promocji idei teatru zaangażowanego społecznie.

Zostanie wznowiony spektakl „ Labirynt” A. Lachowskiej oraz „ Raj na ziemni wkrótce” J. Sakowskiej. Oba dramaty na

podstawie, których powstały spektakle są próbą zdiagnozowania współczesnej rzeczywistości społecznej. Ukazują one z

jednej strony lęki i zagrożenia, nieumiejętność radzenia sobie w życiu po transformacji , zagubienie i próby kontynuowania

pewnej do niczego nie pasującej obyczajowości rodem z PRL-u, a jednocześnie potrzebę budowania społeczeństwa

obywatelskiego w którym odpowiedzialność za losy wspólnoty(w tym przede wszystkim nieletnich) spoczywa na

wszystkich członkach wspólnoty. Pokazy spektakli połączone będą z dyskusją gdyż pragniemy zbudować w widzu

podstawy do rozumienia realnego związku zjawisk społecznych i politycznych z następującą po nich i pod ich wpływem

publiczną wypowiedzią artystyczną. Spektakle wymagają prac wznowieniowych w wyniku tragicznej śmierci artystów

biorących udział w spektaklach.

Dramat ”Labirynt” Anny Lachowskiej to opowieść o dwojgu ludzi w wieku na pograniczu aktywności zawodowej i

emerytury. W momencie życiowej przemiany wspominają ciągle czas ustrojowej transformacji w Polsce lat dziewięćdziesiątych. Spierają się, nie potrafią uzgodnić wspólnych poglądów ani na temat oceny przemiany, która

nastąpiła w Polsce, ani na temat tego, jak będą żyć na emeryturze. Nałożenie tych dwóch planów widzenia własnej

rzeczywistości, nałożenie objawiających się w tych planach problemów powoduje kompletne zagubienie pary bohaterów.

Nie potrafią uzgodnić wspólnych wartości, nie mają wspólnych poglądów, nie mogą ustalić wspólnych planów. Co gorsza,

nie rozumiejąc otaczającego świata, dopatrują się wszędzie drugiego, trzeciego dna oraz nie pojmują sygnałów

docierających do nich ze świata zewnętrznego. Zabarykadowani, dosłownie i w przenośni, we własnym mieszkaniu negują

wzajemnie wszelkie przejawy pozytywnego widzenia świata i wzmacniają się w tym, co odczuwają jako negatywne.

Odizolowani od otoczenia, przypisują swemu istnieniu zbyt wielkie znaczenie, spodziewając się przy tym naiwnie, że dla

świata zewnętrznego są równie ważni, jak dla siebie, w związku z czym sądzą, że cały świat knuje przeciw nim podstępny

spisek. Są tak utwierdzeni w swoim pojmowaniu świata, że ignorują wszelkie sygnały , że mogą się mylić co sprowadza na

nich ostateczna katastrofę. Nawet wtedy nie są w stanie zauważyć tego, co naprawdę się stało.

Dramat „Raj na ziemi wkrótce” Jolanty Sakowskiej to złożona opowieść o rzeczywistości w jakiej żyją współcześni dorośli i

o rzeczywistości szykowanej przyszłym pokoleniom. W dramacie postacie bohaterów zarysowane są groteskowo,

uchwycone zostały w nim celne obserwacje obyczajowe dotyczące gry pozorów uprawianych na co dzień przez bohaterów

w celu unikania zaangażowania w sprawy innych ludzi. Bohaterowie są uwięzieni w rolach społecznych, które pełnią. Ich

los wydaje się z góry przesądzony od urodzenia. Akcja dramatu toczy się na pograniczu dwóch światów realnego i

nierzeczywistego. Jawa i sen współistnieją tutaj przenikając się wzajemnie co sprawia, że postacie wydają się odrealnione;

co z jednej strony tonuję powagę problemów przedstawionych w utworze z drugiej jednak nadaje im wartość uniwersalną

wykraczającą poza historię kilku dręczonych, ulegających przemocy dzieci.

Spektakl „Raj na ziemi wkrótce” zostanie zrealizowany w konwencji teatru lalkowego przez dwóch aktorów. Da to

możliwość podkreślenia umowności postaci, ich groteskowości, teatralności, która pozwoli uogólnić drażliwe, współczesne

problemy społeczne, a całej wypowiedzi artystycznej nada charakter moralitetu.

Przedstawienie przeznaczone będzie dla widzów dorosłych i starszej młodzieży.

Na zakończenie projektu odbędą się bezpłatne pokazy obu spektakli. Spektakle wejdą do stałego repertuaru Wnioskodawcy co zapewni projektowi trwałość.

Program dofinansowywany ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl

Leave A Reply:

*

Skip to content