Towarzystwo Kultury Czynnej

 Pracownie PajdArt Brochów – sztuka w akcji  2018

 Projekt „Pracownie PajdArt Brochów – sztuka w akcji ” jest kontynuacją ubiegłorocznego projektu poszerzonego ododatkowe działania z zakresu edukacji kulturalnej oraz animacji społecznej skierowanym do dzieci przedszkolnych (4-6 lat) i szkolnych(7-12 lat), młodzieży (do 25 roku życia) oraz osób starszych (po 50 roku życia) przede wszystkim mieszkańców dzielnicy Brochów, placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych. W ramach projektu prowadzone będą interdyscyplinarne warsztaty artystyczne ze szczególnym uwzględnieniem sztuk plastycznych, łączące różne obszary kultury, wspomagające rozwój twórczy dzieci, młodzieży i osób starszych. Warsztaty pozwolą uczestnikom nabyć umiejętności posługiwania się mediami kultury, będą zachęcać do zaangażowania się w życie społeczne i kulturalne społeczności lokalnej. Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach obejmujących, różne dziedziny sztuki: plastykę, rękodzieło, literaturę oraz teatr. Nieodłącznym elementem każdego warsztatu są działania animacyjne rozwijające umiejętności twórczego myślenia, dające możliwość swobodnej ekspresji artystycznej skupione wokół zagadnień związanych z tożsamością, najbliższym otoczeniem i możliwością jego twórczej zmiany. Realizacja zadania zakłada przeprowadzenie również wydarzeń artystycznych z udziałem uczestników warsztatów w postaci pokazu pracy powarsztatowej oraz wędrującej wystawy promujących twórczość dzieci, młodzieży oraz osób starszych zamieszkujących dzielnicę Brochów oraz placówek zaproszonych do udziału w projekcie. 

 Projekt realizowany będzie od stycznia do grudnia 2018r. na terenie osiedla Brochów, w pracowniach mieszczących się w Centrum Edukacji Społecznej, ul. Koreańska 1aWrocław,świetlicy parafialnej kościoła na Brochowie, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, placówkach oświatowych,oraz otwartej przestrzeni publicznej podwórek, skwerów, placów zabaw. 

 Warsztaty odbywać się będą w stałych miejscach – pracowniach artystycznych tworzonych w Centrum EdukacjiSpołecznej, (ul. Koreańska 1a),w otwartych przestrzeniach pobliskich podwórek, szkołach, przedszkolach, świetlicy parafialnej oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Każdy z warsztatów będzie prowadzony zgodnie ze specyfiką dziedziny, której dotyczy oraz możliwościami i potrzebami uczestników. Odbęda się: warsztaty plastyczne, teatralne i literacko-plastyczne .

 Program dofinansowywany ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl

Leave A Reply:

*

Skip to content