Towarzystwo Kultury Czynnej

KLUB SENIORA ROZRUSZNIK

Projekt promuje sprawdzone rozwiązania na rzecz motywowania osób starszych do zachowania aktywności, a co za tym idzie poprawy jakości życia i zachowania zdrowia. Formy zajęć w Klubie Rozrusznik:

 1. Zdrowe plecy i relaksacja – regularne zajęcia fizyczne w formie odpowiednio dobranych do wieku senioralnego ćwiczeń gimnastycznych i relaksacyjnych. Klub Rozrusznik realizuje zadanie o charakterze terapeutycznym i profilaktycznym, którego celem jest poprawa ogólnej sprawności ruchowej i psychicznej. Zajęcia Zdrowy kręgosłup i relaksacja oprócz pracy z ciałem trenują pamięć i koncentrację umożliwiając rozwój zdrowego stylu życia poprzez aktywność psychofizyczną. Szczególnie wskazane dla osób cierpiących z powodu przewlekłych bólów pleców, dyskopatii, zwyrodnień stawów czy nietrzymania moczu. Trening relaksacyjny z elementami ćwiczeń mięśni dna miednicy to przede wszystkim przyjemność relaksu powiązana ze świadomą pracą z własnym ciałem, umysłem i emocjami. Pierwsza części zajęć skupia uwagę na harmonijnej współpracy mięśni, kości, więzadeł, powięzi, nerwów a w konsekwencji narządów wewnętrznych poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia. Ćwiczenia poprawiają niedoskonałości postawy i uczą jak wspomagać w bezpieczny sposób swoje zdrowie. W drugiej części zajęć realizujemy ćwiczenia relaksacyjne połączone z treningiem interpersonalnym przywracające równowagę ciała i umysłu – wykorzystując m.in. metodę Jacobsona (nauka świadomego napinania i rozluźniania mięśni), metodę Schulza (autogenny trening metodą Schultza – polegający na odczuwaniu masy ciała poprzez wywoływanie drogą autosugestii wrażenia ciężkości w poszczególnych częściach ciała i prowadzące do stopniowego rozluźnienia) oraz techniki mieszane, w których prowadząca stosuje elementy treningu interpersonalnego, oddechowego i zabaw ruchowo-improwizacyjnych będących jednym ze sprawdzonych sposobów niwelowania skutków stresu.
 2. Cykl zajęć wykłady / warsztaty: : Psychologiczne rozważania o człowieku połączone z tańcami w kręgu.
 3. Zajęcia rękodzielnicze
 4. Spotkania z muzyką i literaturą ,wycieczki po Wrocławiu, wizyty w teatrze

Cykl zajęć wykłady / warsztaty: 

Tytuł: Psychologiczne rozważania o człowieku

1. Psychologia pozytywna

 • Od czego zależy nasze szczęście
 • Jak budować mosty porozumienia między ludźmi 
 • Czy emocje są dobre czy złe
 • A co gdy pojawi się coś nieprzewidzianego czyli jak radzić sobie z trudnościam

2. By zrozumieć człowieka 

 • osobowość- tacy sami czy różni
 • Samoocena czy rzeczywiście jest taka ważna
 • Czy dobrze jest się samooszukiwać
 • Jak nie dać się zmanipulować 

3. Rozwój osobisty 

Zajęcia pobudzające kreatywność, wykorzystujące wyobraźnię, ruch, których celem jest zwiększanie dobrostanu psycho-fizycznego. 

W celu relaksacji warsztaty zostaną wzbogacone o część taneczną, opierała się ona będzie na tańcu wespół z innymi, tańcach w kręgu, wzmacniających poczucie energii życiowej oraz przynależności do grupy. Krąg stanowi niepowtarzalny obszar komunikacji międzyludzkiej, w którym każdy ma jednakowe miejsce: nauczyciel i tancerz, każdy jest ważny i potrzebny. Każdy taniec ma swoje unikalne kroki, ma swoją historię. Uczestnicy zajęć poznają historię każdego tańca, a potem wspólnie tańczą.

Koordynator projektu: Justyna Piotrowska-Gierok

Justyna Piotrowska-Gierok – dypl. trener relaksacji AWF Wrocław (praca pod kierunkiem dr hab. Lesława Kulmatyckiego – prof. nadzw) oraz trener personalny, menedżer kultury – dyplom WSH we Wrocławiu, kier. Zarządzanie i Marketing. Wieloletnia działaczka społeczno-kulturalna, aktorka związana z Teatrem Na Bruku (V-ce Prezes Stowarzyszenia Artyści Na Bruku). Wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej schorzeń kręgosłupa. Doświadczenie w prowadzeniu Klubu Seniora w ODT „Światowid” (2008-2012). Doświadczenie w koordynowaniu projektów senioralnych oraz międzypokoleniowych (m.in. FIO 2013 „Zderzenia międzypokoleniowe” oraz ASOS 2015 ”Teatr wspomnień-sztafeta pokoleń”. Od roku 2008 prowadzi różne zajęcia warsztatowe (artystyczne, gimnastyczne, relaksacyjne) dla seniorów we Wrocławiu a od roku 2015 zajęcia dla seniorów w ramach Klubu Rozrusznik w Towarzystwie Kultury Czynnej na wrocławskim Nadodrzu.

.

Leave A Reply:

*

Skip to content