Towarzystwo Kultury Czynnej

Projekt” Pracownie PajdArt – Sztuka w akcji” jest  programem edukacji kulturalnej adresowanym do różnych grup wiekowych: dzieci (5-12 lat) ,młodzież( do 25 r.ż.) i osoby dojrzałe( po 50 r.ż ) z dzielnic odległych od ścisłego centrum np. Brochowa, Oporowa, Krzyków oraz placówek zaangażowanych w projekt. Dzięki nawiązaniu współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami w warsztatach biorą również udział podopieczni świetlic środowiskowych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

REALIZACJA PROJEKTU W 2020 ROKU

Na początku roku zostały przeprowadzone zostały zajęcia rękodzielnicze, prowadzone przez Zuzannę Sakowską . Odbyły się w dwóch wrocławskich rodzinnych domach dziecka.

Termin realizacji zajęć obejmował czas ferii zimowych, celem zajęć było twórcze wykorzystanie wolnego czasu, poznanie nowej techniki: scrapbooking, integracja i aktywizacja wychowanków placówki. Tematem zajęć był album na zdjęcia, dzięki czemu powstały prace osobiste, często sentymentalne. Zajęcia odbywały się w małych grupach, po 5 osób, grupy były zróżnicowane wiekowo, co pozwoliło na pomoc starszych młodszym uczestnikom zajęć.

W pierwszym okresie pandemii nie prowadziliśmy zajęć, dopiero w nowym roku szkolnym prowadziliśmy zajęcia w Szkole Podstawowej nr 109 im. Edwarda Dembowskiego.

We współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 109 przeprowadzone zostały warsztaty edukacji artystycznej: plastyczne/ rękodzielnicze dla uczniów klas 1- 3 oraz klasy zero  teatralne dla uczniów klas 1-3 i teatralne dla uczniów z klas szóstych i siódmych SP.

W grudniu przeprowadziliśmy cykl zajęć plastycznych dla wychowanków RDD.

Ze względu na pandemię nie organizowaliśmy w ramach tego projektu zajęć dla seniorów.

Cele projektu zostały osiągnięte, dzieci i młodzieży biorące udział w projekcie były zachęcane do zachowań twórczych. Uczestnicy chętnie angażowali się podejmując działania pod okiem prowadzących: artystów i animatorów kultury i sztuki. 

Leave A Reply:

*

Skip to content