Towarzystwo Kultury Czynnej

Projekt Towarzystwa Kultury Czynnej „Jesteśmy częścią wielkiej sagi” jest programem edukacji kulturalnej o charakterze międzypokoleniowym, którego głównym celem jest uświadomienie uczestnikom ciągłości pokoleń, kultury i tradycji.

Projekt realizowany jest we Wrocławiu, w powiecie Wałbrzyskim i kilku innych miejscowościach Dolnego Śląska. Celem głównym projektu jest uświadomienie uczestnikom ciągłości pokoleń, kultury i tradycji.

Zagadnieniom utrwalania tożsamości kulturowej służyć będą warsztaty interdyscyplinarne z różnych dziedzin sztuki, pokazy spektakli, akcje artystyczne dotykające zagadnień współczesnych związanych z tożsamością i pamięcią. W trakcie trwania projektu będą również zbierane opowieści od starszych uczestników warsztatów w formie wywiadów, by przekształcić je następnie w dzieła z różnych dziedzin sztuki pod kierunkiem artystów i animatorów prowadzących warsztaty.

W trakcie projektu pokazywane będą dwa spektakle. Pierwszy „ Pamiętnik” reż. Jolanta Sakowska zrealizowany na podstawie literackiego pamiętnika osoby która w momencie wybuchu wojny miała trzy lata i jako dorosła osoba spisuje specjalnie dla swojej wnuczki wydarzenia widziane z perspektywy dziecka, które utraciło swoich bliskich i musi stać się dorosłym.

Drugi „dzień: noc: DZIEŃ” reż. Jerzy Welter, składający się z dwóch monodramów: 

Faszystowska mać powstały na podstawie wspomnień Wojciecha Szczeciniaka spisanych przez wnuka Łukasza Kazka i Być u siebie na podstawie wspomnień Niemców pozostałych w

Polsce po 1945 roku.

Poprzez spektakle spotkają się dwa pokolenia – seniorzy, którzy sami byli uczestnikami podobnych wydarzeń co bohaterowie monodramów lub są pierwszym pokoleniem powojennym, które te opowieści znają od swoich rodziców lub krewnych oraz młodzież na widowni, dla której opisywane wydarzenia są całkowitą abstrakcją. 

Dzięki zawarciu wspomnień w formie teatralnej, stały się one opowieścią uniwersalną, a jako dzieło sztuki również opowieścią metaforyczną.

Dodatkowo przez prezentację monodramu „ Pamiętnik” w którym uwypuklono przede wszystkim perspektywę widzenia przeszłości przez osoby młode, zadajemy pytanie o możliwość zainteresowania młodych przeszłością swoich bliskich, chcemy zachęcić ich do

zadawania pytań o przeszłość dopóki jest to możliwe. 

Walorem prezentowanych spektakli jest dodatkowo ich wysoka wartość artystyczna oraz różnorodność użytego języka teatralnego. 

Z prezentacją spektakli docierać będziemy do różnych środowisk, które mają utrudniony dostęp do teatru.

Całemu projektowi towarzyszyć będzie, specjalnie przygotowany w jego trakcie, cykl spotkań Teatru Narracji- Światłocienie Pamięci; improwizowanego wydarzenia artystycznego gromadzącego mieszkańców danej społeczności w celu wysłuchania opowieści zebranych od mieszkańców danej miejscowości, osiedla, ulicy a dotyczących danego miejsca i jego mieszkańców.

Realizację projektu na terenie powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęliśmy od pokazu spektaklu „ dzień: noc: Dzień” w Starej Kopalni w Wałbrzychu, ten sam spektakl pokazywać będziemy 20 września w Starych Bogaczowicach o godzinie 18 w Sali Sołeckiej przy ul. Głównej 57 przy współpracy z Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Starych Bogaczowicach. 

Wstęp wolny, zapraszamy.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Leave A Reply:

*

Skip to content