Towarzystwo Kultury Czynnej

cimg0464

Celem głównym zadania było zorganizowanie i przeprowadzenie festiwalu teatralnego dla wrocławskich szkół „Zielona Gęś”. Po raz kolejny została upowszechniona impreza teatralna o ponad dziesięcioletniej tradycji.
Podczas festiwalu dzieci i młodzież szkolna rozwijały swoje zainteresowania oraz talenty. Pozycja teatrów szkolnych stała się ważnym elementem w przestrzeni szkolnej, która bezpośrednio wpłynęła na rozwój wyżej wspomnianych talentów i zainteresowań w obszarze szeroko rozumianej kultury. Podczas trwania festiwalu nauczyciele oraz instruktorzy pracujący w przestrzeni teatrów szkolnych otrzymali wsparcie merytoryczne. Przeprowadzenie XIV edycji wrocławskiego festiwalu teatrów szkolnych „Zielona Gęś” pozwoliło wykreować Wrocław jako ważny ośrodek życia teatralnego.
Zakładany cel główny został zrealizowany poprzez realizację celów takich jak: organizacja i przeprowadzenie festiwalu teatralnego pod tytułem „Zielona Gęś…na Północy”,zachęcenie twórczych nauczycieli i instruktorów do pracy z dziećmi i młodzieżą, poprzez zgłębianie kultury ludzi północy, baśni, języka oraz tradycji.W XIV Wrocławskim Festiwalu Teatrów Szkolnych „Zielona Gęś… na Północy” uczestniczyło 41 zespołów ze szkół wrocławskich.Podczas XIV edycji Wrocławskiego Festiwalu Teatrów Szkolnych Zielona Gęś wzięło udział 41 zespołów teatralnych czyli około 750 osób. Dzieci i młodzież biorące udział w festiwalu zapoznały się z szeroko rozumianą kulturą teatru. W dniach 6,9,18 maja odbyły się eliminacje wstępne w Zespole Szkół nr 1, a 30 maja Gala młodzieżowa na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego i 6 czerwca Gala dziecięca we Wrocławskim Teatrze Lalek, gdzie zaprezentowały się wyróżnione zespoły. Wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy i nagrody.

Wydarzenie zorganizowane przez Towarzystwo Kultury Czynnej współfinansowane ze środków Gminy Wrocław

Organizatorem jest Towarzystwo Kultury Czynnej

Leave A Reply:

*

Skip to content