„Klub Seniora Rozrusznik ” jest programem warsztatów i działań kulturalno-społecznych kierowanych do grupy po 55 r. ż. z terenu miasta Wrocławia w okresie od stycznia 2020 do grudnia 2021r z przerwą w działaniach w miesiącach: lipiec i sierpień roku 2020 oraz 2021. Formy zajęć: Ćwiczenia ruchowe i relaksacyjne – Akademia zdrowego kręgosłupa i zrównoważonego umysłu,warsztaty rękodzielnicze, warsztaty muzyczno-

Projekt" Pracownie PajdArt - Sztuka w akcji" jest  programem edukacji kulturalnej adresowanym do różnych grup wiekowych: dzieci (5-12 lat) ,młodzież( do 25 r.ż.) i osoby dojrzałe( po 50 r.ż ) z dzielnic odległych od ścisłego centrum np. Brochowa, Oporowa, Krzyków oraz placówek zaangażowanych w projekt. Dzięki nawiązaniu współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami w warsztatach biorą również udział

Działania projektowe na rzecz dzieci i młodzieży zakładają prowadzenie Klubowego Centrum PajdArt przy ul. Paulińskiej 4-8 w okresie od stycznia 2020 roku do grudnia 2021 roku. Klubowe Centrum PajdArt jest czynne przez cztery dni w tygodniu podczas roku szkolnego (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek), przez dwie i pół godziny dziennie w godzinach: od 15:45 do 18:15 oraz w okresie wakacji

Projekt Towarzystwa Kultury Czynnej „Jesteśmy częścią wielkiej sagi” jest programem edukacji kulturalnej o charakterze międzypokoleniowym, którego głównym celem jest uświadomienie uczestnikom ciągłości pokoleń, kultury i tradycji. Projekt realizowany jest we Wrocławiu, w powiecie Wałbrzyskim i kilku innych miejscowościach Dolnego Śląska. Celem głównym projektu jest uświadomienie uczestnikom ciągłości pokoleń, kultury i tradycji. Zagadnieniom utrwalania tożsamości kulturowej służyć będą warsztaty interdyscyplinarne z

„Bajki domowe” to projekt edukacji kulturalnej przez teatr przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zakłada stworzenie  cyklu spektakli lalkowych. Spektakle opowiadają   o sytuacjach codziennych, znanych dzieciom, oswajają z różnymi lękami jednocześnie ucząc i bawiąc  najmłodszego widza.   W cyklu bajek występują postaci: Dziewczynka Zuzia, Chłopiec Kuba, Babcia, Niania, Tata. Taki dobór głównych bohaterów stwarza wiele sytuacji edukacyjnych. Powstały spektakle: ”O rety! Zuzia się nudzi”( dofinansowany przez Gminę Wrocław, www.wroclaw.pl) i „Miedzy nami Łobuziakami”.   Spektakl 

Projekt „Pracownie PajdArt na Nadodrzu”realizowany od stycznia 2021 do grudnia 2021 to kontynuacja działań naszych pracowni Domu Sztuki PajdArt które mieszczą się przy ul. Paulińskiej 4-8. Realizujemy go w tym miejscu już od 2011 roku. Program zakłada edukację kulturalną oraz animację społeczną kierowaną do dzieci (6-12 lat) i młodzieży (do 30 roku życia) oraz osób starszych (po 50

Skip to content