Towarzystwo Kultury Czynnej

pracownie_pajdart_brochow-1

Projekt „Pracownie PajdArt – Brochów” jest rocznym programem edukacji kulturalnej oraz animacji społecznej skierowanym do dzieci przedszkolnych i szkolnych, młodzieży oraz osób starszych przede wszystkim mieszkańców dzielnicy Brochów. W ramach projektu prowadzone są interdyscyplinarne warsztaty artystyczne, łączące różne obszary kultury, wspomagające rozwój twórczy dzieci, młodzieży i osób starszych. Uczestnicy projektu biorą udział w warsztatach obejmujących, różne dziedziny sztuki: fotografię, film, plastykę, rękodzieło, literaturę oraz teatr. Nieodłącznym elementem każdego warsztatu są działania animacyjne rozwijające umiejętności twórczegomyślenia, dające możliwość swobodnej ekspresji artystycznej skupione wokół zagadnień związanych z tożsamością, najbliższym otoczeniem i możliwością jego twórczej zmiany. Projekt realizowany jest na terenie osiedla Brochów, w pracowniach mieszczących się w Centrum Edukacji Społecznej, ul. Koreańska 1a, Wrocław,oraz otwartej przestrzeni publicznej podwórek, skwerów, placów zabaw .

WARSZTAT TEATRALNY dla dzieci i młodzieży

Motywem przewodnim są baśnie i mity, ze względu na ich terapeutyczno – poznawczą funkcję. Będą to baśnie pochodzące z różnych obszarów kulturowych mających wpływ na polską tradycję. W grupach warsztatowych prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem różnych form i technik teatru plastycznego podczas, których prowadzący bazuje na naturalnej potrzebie dziecka do gier i zabaw, wykorzystuje przedmiot do oswojenia uczestnika warsztatów ze sceną. Podczas realizacji warsztatów poruszane są zagadnienia : od teatru cieni, przestrzeni w teatrze, kompozycji, umiejętności budowy znaku teatralnego, znaczenia przedmiotu w grze scenicznej, aż do teatru przedmiotu. Głównym celem warsztatu jest nabycie i doskonalenie umiejętności rozpoznawanie siebie jako podmiotu działań, własnego wpływu na zachowanie i emocje innych ludzi oraz wykorzystywanie własnych zasobów w grupie.Efektem warsztatu będzie etiuda teatralna.

WARSZTAT PLASTYCZNY dla dzieci i młodzieży i/ lub seniorów

W ramach zajęć plastycznych uczestnicy poznają różne techniki plastyczne (rysunek, malarstwo, grafika) i innymi eksperymentalnymi formami ekspresji artystycznej (kolaż, happening, instalacja). Warsztat skupia się na zabawie formą, mającą na celu rozwijanie poczucia estetyki, wrażliwości i wyobraźni. Uczestnicy poznają historie sztuki w sposób atrakcyjny dla nieprzygotowanego odbiorcy. W ramach warsztatu odbywają się również zajęcia z cyklu Designe z materiałów z odzysku – Recycled Art., czyli odzyskiwanie przedmiotów (recykling) i nadawanie im nowej funkcji (upcykling).
Prowadzący warsztaty w celu pobudzenia wrażliwości społecznej i estetycznej dzieci i młodzieży, wykorzystują różnorodne techniki artystyczne, takie jak: fotografia, instalacja, sztuka konceptualna, malarstwo wielkoformatowe, murale.

WARSZTAT LITERACKO – TEATRALNY dla seniorów

W pracy z seniorami kształcimy szczególnie umiejętność zastosowania literackiej formy opowiadania, szkicu, noweli, pamiętnika, wspomnienia, dziennika. Uczestnicy zapoznają się również z różnymi rodzajami komizmu i różnymi gatunkami literackimi umożliwiającymi ironiczne, komiczne, groteskowe komentowanie rzeczywistości.
Poprzez warsztaty dajemy możliwość uczestnikom skomentowania współczesnego świata, pokazania go w krzywym zwierciadle satyry, jak również możliwość twórczego wyrażenia własnych przeżyć i emocji.
Warsztat zawierać także będzie elementy techniki aktorskiej takie, jak dykcja, emisja głosu, etiudy aktorskie.

Wydarzenie zorganizowane przez Towarzystwo Kultury Czynnej
współfinansowane ze środków Gminy Wrocław

Leave A Reply:

*

Skip to content