I-XII 2016 Pracowanie PajdArt Brochów

pracownie_pajdart_brochow-1

Projekt „Pracownie PajdArt – Brochów” jest rocznym programem edukacji kulturalnej oraz animacji społecznej skierowanym do dzieci przedszkolnych i szkolnych, młodzieży oraz osób starszych przede wszystkim mieszkańców dzielnicy Brochów. W ramach projektu prowadzone są interdyscyplinarne warsztaty artystyczne, łączące różne obszary kultury, wspomagające rozwój twórczy dzieci, młodzieży i osób starszych. Uczestnicy projektu biorą udział w warsztatach obejmujących, różne dziedziny sztuki: fotografię, film, plastykę, rękodzieło, literaturę oraz teatr. Nieodłącznym elementem każdego warsztatu są działania animacyjne rozwijające umiejętności twórczegomyślenia, dające możliwość swobodnej ekspresji artystycznej skupione wokół zagadnień związanych z tożsamością, najbliższym otoczeniem i możliwością jego twórczej zmiany. Projekt realizowany jest na terenie osiedla Brochów, w pracowniach mieszczących się w Centrum Edukacji Społecznej, ul. Koreańska 1a, Wrocław,oraz otwartej przestrzeni publicznej podwórek, skwerów, placów zabaw .

WARSZTAT TEATRALNY dla dzieci i młodzieży

Motywem przewodnim są baśnie i mity, ze względu na ich terapeutyczno – poznawczą funkcję. Będą to baśnie pochodzące z różnych obszarów kulturowych mających wpływ na polską tradycję. W grupach warsztatowych prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem różnych form i technik teatru plastycznego podczas, których prowadzący bazuje na naturalnej potrzebie dziecka do gier i zabaw, wykorzystuje przedmiot do oswojenia uczestnika warsztatów ze sceną. Podczas realizacji warsztatów poruszane są zagadnienia : od teatru cieni, przestrzeni w teatrze, kompozycji, umiejętności budowy znaku teatralnego, znaczenia przedmiotu w grze scenicznej, aż do teatru przedmiotu. Głównym celem warsztatu jest nabycie i doskonalenie umiejętności rozpoznawanie siebie jako podmiotu działań, własnego wpływu na zachowanie i emocje innych ludzi oraz wykorzystywanie własnych zasobów w grupie.Efektem warsztatu będzie etiuda teatralna.

WARSZTAT PLASTYCZNY dla dzieci i młodzieży i/ lub seniorów

W ramach zajęć plastycznych uczestnicy poznają różne techniki plastyczne (rysunek, malarstwo, grafika) i innymi eksperymentalnymi formami ekspresji artystycznej (kolaż, happening, instalacja). Warsztat skupia się na zabawie formą, mającą na celu rozwijanie poczucia estetyki, wrażliwości i wyobraźni. Uczestnicy poznają historie sztuki w sposób atrakcyjny dla nieprzygotowanego odbiorcy. W ramach warsztatu odbywają się również zajęcia z cyklu Designe z materiałów z odzysku – Recycled Art., czyli odzyskiwanie przedmiotów (recykling) i nadawanie im nowej funkcji (upcykling).
Prowadzący warsztaty w celu pobudzenia wrażliwości społecznej i estetycznej dzieci i młodzieży, wykorzystują różnorodne techniki artystyczne, takie jak: fotografia, instalacja, sztuka konceptualna, malarstwo wielkoformatowe, murale.

WARSZTAT LITERACKO – TEATRALNY dla seniorów

W pracy z seniorami kształcimy szczególnie umiejętność zastosowania literackiej formy opowiadania, szkicu, noweli, pamiętnika, wspomnienia, dziennika. Uczestnicy zapoznają się również z różnymi rodzajami komizmu i różnymi gatunkami literackimi umożliwiającymi ironiczne, komiczne, groteskowe komentowanie rzeczywistości.
Poprzez warsztaty dajemy możliwość uczestnikom skomentowania współczesnego świata, pokazania go w krzywym zwierciadle satyry, jak również możliwość twórczego wyrażenia własnych przeżyć i emocji.
Warsztat zawierać także będzie elementy techniki aktorskiej takie, jak dykcja, emisja głosu, etiudy aktorskie.

Wydarzenie zorganizowane przez Towarzystwo Kultury Czynnej
współfinansowane ze środków Gminy Wrocław

Related Post

„Jesteśmy częścią wielkiej sagi”

„Jesteśmy częścią wielkiej sagi”

Projekt Towarzystwa Kultury Czynnej „Jesteśmy częścią wielkiej sagi” jest programem edukacji kulturalnej o charakterze międzypokoleniowym, którego głównym celem jest uświadomienie…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *