II-XII 2016 Dialog Wartości

2016_dialog_wartosci_kor-1

Dialog Wartości

Projekt „Dialog Wartości ”jest programem działań z zakresu edukacji kulturalnej i obywatelskiej dzieci podnoszący ich kompetencje międzykulturowe, łączący budowanie i wzmacnianie tożsamości uczestników z otwartością na inność oraz kształtowanie umiejętności reagowania na przemoc wynikającą z uprzedzeń . Działania projektowe stymulują uczestników do ekspresji twórczej.
Projekt kierowany jest do dzieci (3-6 lat) przede wszystkim z terenów osiedli Nadodrze, Ołbin, Przedmieście Oławskie.
Działania edukacyjne i animacyjne podejmowane w ramach projektu „Dialog Wartości ” skoncentrowane są na sprawach interesujących daną społeczność po to by nie tylko kształcić, ale przede wszystkim budować tożsamość i emocjonalny stosunek do miejsca w którym żyją beneficjenci z jednoczesnym poszanowaniem odrębności innych kultur.
Projekt realizowany jest przy współpracy ze społecznością lokalną, lokalnymi instytucjami, przedszkolami oraz mediami.

Oferta dla przedszkoli:

Pokazy Spektakli dla Dzieci dopasowanych tematycznie do potrzeb grupy i do idei projektu od edukacji międzykulturowej ( bajki z różnych stron świata) poprzez autorskie bajki terapeutyczne mówiące np. o złości, o niepełnosprawności i stosunku do niej, o biedzie, przyjaźni, tolerancji itp.

Warsztaty teatralno- plastyczne lub literacko-plastyczne

Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji 16.11.2016

Wydarzenie zorganizowane przez Towarzystwo Kultury Czynnej
współfinansowane ze środków Gminy Wrocław

Partnerzy merytoryczni Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Related Post

Wrocławski Festiwal Teatrów Szkolnych Zielona Gęś

Wrocławski Festiwal Teatrów Szkolnych Zielona Gęś

Celem głównym zadania było zorganizowanie i przeprowadzenie festiwalu teatralnego dla wrocławskich szkół „Zielona Gęś”. Po raz kolejny została upowszechniona impreza…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *