Towarzystwo Kultury Czynnej

2016_dialog_wartosci_kor-1

Dialog Wartości

Projekt „Dialog Wartości ”jest programem działań z zakresu edukacji kulturalnej i obywatelskiej dzieci podnoszący ich kompetencje międzykulturowe, łączący budowanie i wzmacnianie tożsamości uczestników z otwartością na inność oraz kształtowanie umiejętności reagowania na przemoc wynikającą z uprzedzeń . Działania projektowe stymulują uczestników do ekspresji twórczej.
Projekt kierowany jest do dzieci (3-6 lat) przede wszystkim z terenów osiedli Nadodrze, Ołbin, Przedmieście Oławskie.
Działania edukacyjne i animacyjne podejmowane w ramach projektu „Dialog Wartości ” skoncentrowane są na sprawach interesujących daną społeczność po to by nie tylko kształcić, ale przede wszystkim budować tożsamość i emocjonalny stosunek do miejsca w którym żyją beneficjenci z jednoczesnym poszanowaniem odrębności innych kultur.
Projekt realizowany jest przy współpracy ze społecznością lokalną, lokalnymi instytucjami, przedszkolami oraz mediami.

Oferta dla przedszkoli:

Pokazy Spektakli dla Dzieci dopasowanych tematycznie do potrzeb grupy i do idei projektu od edukacji międzykulturowej ( bajki z różnych stron świata) poprzez autorskie bajki terapeutyczne mówiące np. o złości, o niepełnosprawności i stosunku do niej, o biedzie, przyjaźni, tolerancji itp.

Warsztaty teatralno- plastyczne lub literacko-plastyczne

Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji 16.11.2016

Wydarzenie zorganizowane przez Towarzystwo Kultury Czynnej
współfinansowane ze środków Gminy Wrocław

Partnerzy merytoryczni Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Leave A Reply:

*

Skip to content