Towarzystwo Kultury Czynnej

SONY DSC

Sztuka dialogu
Warsztat technik teatralnych dla młodzieży/dorosłych

Sztuka dialogu to warsztat niewerbalnych technik porozumienia, to próba odnalezienia najprostszych i najgłębszych sposobów rozmawiania – poprzez proste gesty i brzmienia, a także przez dotyk.
Praca ta zmierza do przebicia się przez warstwę standardowych zachowań wytworzonych przez rutynę życia codziennego. Wzmacnia świadomość własnego działania, obserwację działającego partnera i reagowanie na wzajemne impulsy.

Pierwszym krokiem do dialogu z drugim człowiekiem jest zrozumienie i pełne uświadomienie sobie działania własnego ciała i głosu, zależności głosu i oddechu od ruchu ciała, umiejętność prowadzenia dialogu między własnym działaniem a dźwiękiem – śpiewem lub mówieniem.
Dźwięk jest podstawowym narzędziem ekspresji człowieka – dźwięk pojedynczy bądź ułożony w słowo lub melodię. Używają go w swej pracy aktorzy. To właśnie w kształceniu aktorów wypracowano rozmaite metody pracy z głosem i oddechem.

Zajęcia obejmują trening fizyczny, ćwiczenia świadomości ciała, trening głosowy, improwizacje ruchowe i głosowe, improwizacje z tekstem. Przeznaczone są zarówno dla osób zajmujących się aktorstwem, jak i tych wszystkich, którzy chcą pełniej funkcjonować w swoim życiu codziennym.

Warsztat autorski – Jerzy Welter, Aleksandra Kugacz

Warsztat teatralny dla dzieci

Prowadzący warsztaty bazuje na naturalnej potrzebie dziecka do gier i zabaw, wykorzystuje przedmiot do oswojenia dziecka ze sceną, poruszane zagadnienia: od teatru cieni, przestrzeni w teatrze, kompozycji, umiejętności budowy znaku teatralnego, znaczenia przedmiotu w grze scenicznej, aż do teatru przedmiotu.
Motywem przewodnim warsztatów często są baśnie i mity pochodzące z różnych obszarów kulturowych.
Uczestnicy warsztatów pracują nad krótkim przedstawieniem lub etiudą teatralną, która prezentowana jest podczas ostatniego dnia warsztatów.
W tym celu własnoręcznie przygotowują, przy wykorzystaniu różnych technik artystycznych, formy przestrzenne, rekwizyty, dekoracje, kostiumy oraz scenografię.
Warsztaty obejmują ćwiczenia ruchowe, taniec, podstawy treningu aktorskiego, ruch sceniczny, pracę z głosem, dykcją, oddechem, ćwiczenia rytmiczne.

Warsztat autorski – Aleksandra Kugacz, Jolanta Sakowska, Barbara Koziarska, Jerzy Welter

Warsztat teatralny międzypokoleniowy

Warsztat ten prowadzony jest w grupie osób o dużej rozpiętości wieku Zajęcia obejmują elementy treningu fizycznego, ćwiczenia świadomości ciała, improwizacje ruchowe i głosowe, improwizacje z tekstem. Wykorzystywane są różne techniki relaksacyjne i wspomagające koncentrację.
Praca w grupie międzypokoleniowej nawiązuje do tradycji trup amatorskich gdzie grały całe rodziny.

Dotychczas zrealizowaliśmy w grupach międzypokoleniowych spektakle:
„Co się stało z naszą bajką” którego scenariusz powstał w oparciu o bajkę Hanny Krall o tym samym tytule i opowiadaniach osób starszych: Aleksandry Zamorskiej „Dziewczyna z perłami”, Aliny Wilczyńskiej „Sara”, Teresy Stąpór „Ruth i Feliks”, „Paraliteracki Parakabarecik Dojrzałych Początkujących Twórców” oparty na tekstach humorystycznych stworzonych na warsztacie literackim dla seniorów , „Kabaret Brzdąk” wykorzystujący teksty Zielonej gęsi K. I. Gałczyńskiego i teksty Zofii Trzęsickiej, ” O mądrej Elżuni” adaptacji bajki angielskiej dokonanej przez Jerzego Weltera, „Menażeria” według S. I. Witkacego , ” Jasełka”

Warsztat autorski: Jolanta Sakowska, Jerzy Welter, Barbara Koziarska, Dariusz Orwat

Leave A Reply:

*

Skip to content