Towarzystwo Kultury Czynnej

foto-1
Warsztaty Fotograficzne
dla dzieci, młodzieży i seniorów

Celem zajęć jest poszerzenie wyobraźni plastycznej, a także nauka podstawowych technik fotografii cyfrowej i analogowej.
Zapoznają się również z fotografią, która jest obecnie jedną z najpopularniejszych dziedzin sztuki. Na warsztaty składają się zajęcia teoretyczne (historia fotografii, fotografia artystyczna) oraz praktyczne.
Uczestnicy zapoznają się z technicznymi oraz artystycznymi aspektami wykonywania zdjęć. Fotografia potraktowana jest nie tylko jako narzędzie do zapisywania wspomnień, ale przede wszystkim dziedzina sztuki, działanie umożliwiające twórczą auto-ekspresję.
Cześć zajęć poświęcona jest komputerowej obróbce zdjęć.
Tematyka warsztatów dotyka często przeżyć i emocji uczestników, a także związana jest z odkrywaniem pamięci miejsca, pamięci osób starszych zapisywanych przy użyciu technik cyfrowych i analogowych.

Warsztat autorski: Dawid Gębala, Dominik Krawczyk, Daniel Górski

Leave A Reply:

*

Skip to content