Towarzystwo Kultury Czynnej

goscina-1
Strużyny

Od 1999 roku w Strużynach (woj. lubuskie) Towarzystwo Kultury Czynnej prowadzi cykliczne warsztaty artystyczne w formie obozów również młodzieżowych Gościniec poświęcone pracy warsztatowej z zakresu plastyki, teatru i gry na bębnach.
W warsztatach mogą brać udział osoby w różnym wieku, zarówno mające doświadczenie, jak i zupełnie początkujące.

Obozy organizowane są zazwyczaj w drugiej połowie lipca i trwają dwa tygodnie.
Każda grupa warsztatowa pracuje niezależnie przez około sześć godzin dziennie.
Koniec turnusu to zawsze moment szczególnego spotkania, podczas którego mają miejsce powarsztatowe pokazy pracy wszystkich grup zwane Gościną.

Grupa teatralna prezentuje zwykle mini spektakl, zestaw etiud lub improwizację teatralną, grupa bębniarzy organizuje koncert, często łączony z widowiskiem, a grupa plastyczna aranżuje przestrzeń pokazów i swoją wystawę.
W spotkaniu tym biorą udział okoliczni mieszkańcy zaproszeni specjalnie na tę okazję oraz inne osoby przyjezdne.
Program warsztatów jest wypadkową indywidualności prowadzącego i zainteresowań oraz możliwości uczestników.
Tutaj omówimy jedynie szczegółowo warsztat teatralny, gdyż ma on niezmienną strukturę. Warsztat teatralny w trakcie Gościńca podzielony jest zwykle na dwie części.
Pierwsza z nich to praca czysto warsztatowa, doskonalenie technik i umiejętności aktorskich.
Pracujemy wtedy nad technikami głosowymi, ruchem scenicznym, technikami improwizacji i przede wszystkim nad prowadzeniem dialogu, wzajemnym rozumieniem, obserwowaniem się i czerpaniem z działania partnera w czasie improwizacji i etiud.
Druga część jest przygotowaniem pokazu, może to być zamknięty spektakl, choć może to być także struktura improwizowana.
Temat i rodzaj pokazu wybieramy wspólnie, po zapoznaniu się grupy i pierwszych dniach pracy.

Zapraszamy do Strużyn, miejsca pracy warsztatowej i twórczego dialogu. Informacje o naborze na kolejne turnusy na stronach Towarzystwa.

Leave A Reply:

*

Skip to content