Strużyny- warsztaty, obozy maleńkiej wsi w województwie lubuskim. Przeznaczone są zarówno dla osób zajmujących się aktorstwem jak i tych, które chcą poznać metody pracy teatralnej dla swojego rozwoju. Zajęcia obejmują trening fizyczny, ćwiczenia świadomości ciała, trening głosowy, improwizacje ruchowe i głosowe, improwizacje z tekstem. Działanie teatralne rozumiemy jako sztukę dialogu. Pierwszym krokiem do dialogu z drugim człowiekiem jest zrozumienie

Skip to content