Towarzystwo Kultury Czynnej

plakat_internet

Dramat „Raj na ziemi wkrótce”

Jolanty Sakowskiej to złożona opowieść o rzeczywistości, w jakiej żyją współcześni dorośli i o rzeczywistości szykowanej przyszłym pokoleniom. W dramacie postacie bohaterów zarysowane są groteskowo, uchwycone zostały w nim celne obserwacje obyczajowe dotyczące gry pozorów uprawianych, na co dzień przez bohaterów w celu unikania zaangażowania w sprawy innych ludzi. Bohaterowie są uwięzieni w rolach społecznych, które pełnią. Ich los wydaje się z góry przesądzony od urodzenia. Akcja dramatu toczy się na pograniczu dwóch światów realnego i nierzeczywistego. Jawa i sen współistnieją tutaj przenikając się wzajemnie, co sprawia, że postacie wydają się odrealnione; co z jednej strony tonuje powagę problemów przedstawionych w utworze z drugiej jednak nadaje im wartość uniwersalną wykraczającą poza historię kilku dręczonych, ulegających przemocy dzieci.

Postaciom autorka przypisuje konkretne zadania ich kwestie punktują precyzyjnie grzechy główne społeczeństwa: indolencję, znieczulicę, zaniechanie, prymitywizm myślowy wreszcie pospolity egoizm. Żadna z występujących postaci nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności za śmierć dziecka; ani patologiczna rodzina ani sędzia pijak występujący w majestacie prawa, ani przedstawicielki instytucji powołanych do niesienia pomocy bezradnym i nieprzystosowanym społecznie. Najbliższe otoczenie (sąsiedzi) skupione na własnych sprawach nie reaguje ulegając błędnemu kołtuńskiemu przekonaniu, że sprawy rodzinne należy załatwiać we własnym domu. Paradoksalnie jedynie współczującą osobą okazuje się godzien pogardy alkoholik (mecenas).

Spektakl „Raj na ziemi wkrótce” został zrealizowany w konwencji teatru lalkowego w technice Pacynka, co pozwoliło na podkreślenie groteskowego charakteru świata bohaterów dramatu. Technika pacynki, kojarzona zwykle z prostymi spektaklami lalkowymi dla dzieci sama w sobie jest techniką niezwykle formalną, odartą jak gdyby z psychologii.

Tutaj, zastosowana, jako skrót myślowy i adresowana do widzów dorosłych, staje się reprezentacją problemów w prawdziwie plakatowym wymiarze. Zabieg ten nadaje spektaklowi charakter również bardzo współczesny. Taka semiotyczna trampolina jest istotnym narzędziem teatralnym, kierującym uwagę widza na istotę problemu bez popadania w patos. Forma plastyczna daje możliwość podkreślenia umowności postaci, ich karykaturalności, teatralności, która pozwala uogólnić drażliwe, współczesne problemy społeczne, a całej wypowiedzi artystycznej nadaje charakter moralitetu.

Twórcy spektaklu to doświadczeni artyści, którzy w swej pracy twórczej nie chodzą na skróty, ale szukają oryginalnych, artystycznych rozwiązań traktując widza jak podmiot i partnera w dyskusji. Przedstawienie przeznaczone jest dla widzów dorosłych i starszej młodzieży

Po spektaklu prowadzona będzie dyskusja prowadzona przez moderatora, ze względu na tematykę spektaklu oscylować będzie wokół zagadnień odpowiedzialności, ról społecznych, wychowania i częstego ambiwalentnego stosunku społeczeństwa do przemocy w rodzinie.

Teatr formy dla dorosłych i starszej młodzieży
Jolanta Sakowska RAJ NA ZIEMI WKRÓTCE
Reżyseria: Dorota Bielska,
Scenografia: Beata Tomczyk
Muzyka: Marcel Arp,
Obsada: Klaudia Kąca – Jasic, Szymon Bielski

PREMIERA 9 MAJA GODZ. 20:00 ul. PAULIŃSKA 4-8

Spektakl jest realizowany w ramach projektu ” Zapamiętane – Odkryte – Głos Pokoleń” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Leave A Reply:

*

Skip to content