Towarzystwo Kultury Czynnej

plakat

Towarzystwo Kultury Czynnej i Klub Muzyki i Literatury

zapraszają na wieczór poezji i muzyki który odbędzie się dnia 2 marca 2015 roku o godzinie 18:00 w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu przy pl. Kościuszki 10.
Prezentowane na spotkaniu utwory pochodzą z tomiku Chwile wytchnienia od trudu znikania, na który składają się wiersze uczestników warsztatów literackich prowadzonych przez Towarzystwo Kultury Czynnej w ramach projektu Zapamiętane – Odkryte – Pamięć rzeczy, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W wierszach dziesięciu autorów: Zdzisławy Hampel, Barbary Koziarskiej, Anny Lachowskiej, Aleksandry Musiał, Ewy Picho, Jolanty Sakowskiej, Jerzego Ścieśka, Józefy Taracińskiej, Zofii Trzęsickiej, Ryszarda Wesołowskiego, Barbary Zalewskiej, obecna jest refleksja na temat potrzeby tworzenia, sensu podejmowanego trudu, zachwytu nad urodą świata. Utwory będące głosem jednego pokolenia posługującego się tym samym kodem kulturowym zróżnicowane jednak formalnie i tematycznie w tomiku poetyckim umieszczone są w dziewięciu działach tematycznych: Poezja, Powroty, Żarty, Sonaty, Miłość, Chwile, Obecność, Zgoda, Dom.
Na spotkaniu wiersze z tomiku czytać będą artyści, animatorzy i sympatycy Towarzystwa Kultury Czynnej – Szymon Bielski, Barbara Koziarska, Alicja Wilczyńska przy akompaniamencie fortepianu w wykonaniu Marcela Arpa.

Projekt Zapamiętane –Odkryte –Pamięć Rzeczy w ramach którego realizowane były warsztaty literackie, których plonem jest prezentowany tomik poezji Chwile wytchnienia od trudu znikania promował inicjatywy jednoczące pokolenia, uczące współpracy, wzajemnego zrozumienia i wspólnej nauki między pokoleniami. Warsztaty edukacji artystycznej oraz działania animacyjne skupione były wokół zagadnień związanych z tożsamością społeczności lokalnych, ich najbliższym otoczeniem, historiami i wspomnieniami.

Leave A Reply:

*

Skip to content