Klub Środowiskowy PajdArt – projekt skierowany do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących dzielnice Nadodrze oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia. Działania klubowe prowadzone są od 2012 roku. Przez cały okres trwania projektu Klub cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci oraz młodzieży. Klub mieści się przy ulicy Paulińskiej 4-8 we Wrocławiu. Dysponuje salą teatralną oraz bogato wyposażoną salą plastyczną. Zajęcia

Projekt będący bezpośrednią kontynuacją pierwszej edycji był realizowany w Jelczu-Laskowicach, Oławie i powiecie oławskim oraz we Wrocławiu. W ramach projektu zrealizowane zostały w okresie letnim międzypokoleniowe warsztaty artystyczne w Strużynach, odbyły się warsztaty teatralne, literackie, rękodzielnicze, fotograficzne, muzyczno-taneczne, filmu dokumentalnego, psychologiczne oraz działał we Wrocławiu DKF analizujący filmy dokumentalne. Projekt został skierowany łącznie do 200 osób z terenów objętych projektem,

Skip to content