Rozrusznik – Sztuka w Akcji II Edycja

0924_rozrusznik1

Projekt będący bezpośrednią kontynuacją pierwszej edycji był realizowany w Jelczu-Laskowicach, Oławie i powiecie oławskim oraz we Wrocławiu.
W ramach projektu zrealizowane zostały w okresie letnim międzypokoleniowe warsztaty artystyczne w Strużynach, odbyły się warsztaty teatralne, literackie, rękodzielnicze, fotograficzne, muzyczno-taneczne, filmu dokumentalnego, psychologiczne oraz działał we Wrocławiu DKF analizujący filmy dokumentalne.

Projekt został skierowany łącznie do 200 osób z terenów objętych projektem, realizowany w wymiarze 648 godzin warsztatowych. W ciągu trwania warsztatów z pośród uczestników warsztatów fotograficznych i filmu dokumentalnego została wyłoniona grupa liderów, która opracowała tzw. dydaktyczne Ścieżki Rozrusznika, swoiste przewodniki po miejscach ważnych dla uczestników obu warsztatów pod względem społecznym, historycznym czy przyrodniczym, które następnie prezentowane były w formie map i wystaw. W tym celu liderzy z obu grup warsztatowych wykorzystali materiały stworzone podczas trwania warsztatów. Poprzez stworzenie „Ścieżek Rozrusznika” seniorzy mogli poczuć się przynależni do miejsca zamieszkania oraz wykorzystać posiadaną wiedzę i zdobyte doświadczenia aby przekazać je młodszemu pokoleniu. Odbyło się szereg pokazów końcowych.

Partnerzy: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach, Rada Osiedla Nadodrze, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie, Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji.

Related Post

I-XII 2018 Klub Seniora Rozrusznik

I-XII 2018 Klub Seniora Rozrusznik

Klub seniora Rozrusznik jest programem warsztatów i działań kulturalno-społecznych kierowanych do grupy osób po 60 r.ż. jak również dla innych…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *