Towarzystwo Kultury Czynnej

Trening umiejętności psychologiczno-społecznych z elementami psychodramy (na zdjęciach młodzież w wieku 13-14 lat) w SP nr 109 prowadzony przez Jerzego Weltera.

Zajęcia odbywają się w ramach projektu Pod Wrocławska Parasolką UNICEF – Klub Odkrywców Sztuki i Tradycji ZUSTRICZ dofinansowanym ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

Leave A Reply:

*

Skip to content