Towarzystwo Kultury Czynnej

Trening antystresowy to przede wszystkim integracja, relaksacja i salwy śmiechu podczas wspólnych aktywności. Dzisiaj oprócz zabaw integracyjnych sprawdzaliśmy swoje mocne strony, wzmacnialiśmy poczucie własnej wartości, wykonując łatwe ćwiczenia autoprezentacji, ale również trenowaliśmy umiejętności współpracy, uważności i troski o kolegów.

Warsztaty odbywają się kilka razy w tygodniu w ramach projektu „Art Zona” będącego częścią programu Pod Wrocławską Parasolką UNICEF

Leave A Reply:

*

Skip to content