Towarzystwo Kultury Czynnej

Wystartował nowy projekt Klub Odkrywców Sztuki i Tradycji „ZUSTRICZ” w Szkole Podstawowej nr 109 we Wrocławiu.

Projekt adresowany jest głównie do dzieci i młodzieży z Ukrainy z doświadczeniem uchodźczym w wieku od 6 do 14 roku życia. Dzieci, które przybyły na teren Polski po 24 lutym 2022 roku biorą udział w zajęciach animacyjno-artystycznych a także korzystają z programu wsparcia psychospołecznego. Program służy rozwijaniu talentów i kreatywności oraz pogłębianiu kompetencji społecznych. Zakłada udział dzieci i młodzieży w warsztatach plastycznych, rękodzielniczych, zajęciach psychologicznych i relaksacyjnych (trening antystresowy). Planowane są również wyjścia do muzeów z programem zajęć artystycznych oraz wycieczki po Wrocławiu z przewodnikiem.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pedagogów, trenerów, artystów
i psychologa. Większość zajęć odbywa się w języku ukraińskim.

Projekt Towarzystwa Kultury Czynnej realizowany jest ze środków UNICEF (Pod Wrocławską Parasolką UNICEF) i potrwa do grudnia 2022 roku. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Leave A Reply:

*

Skip to content