Towarzystwo Kultury Czynnej

W Jelczu-Laskowicach od września realizowana jest inicjatywa Projekt teatralny – Dotykanie czasu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 – Dolny Śląsk dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Operatorem programu na Dolny Śląsk jest Centrum Kultury Agora.

Projekt teatralny – Dotykanie czasu składa się z kilku działań: warsztatów teatralnych (trening interpersonalny), pracy nad scenariuszem, pracy nad przedstawieniem w dwóch grupach młodzieży (producenckiej i aktorskiej). Działania te się wzajemnie przenikają i uzupełniają.

Inicjatywa skierowana jest głównie do młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Jelczu-Laskowicach, także do pozostałej młodzieży z Zespołu Szkół. Aby zainteresować inicjatywą jak największą ilość osób, przeprowadziliśmy wstępnie warsztaty teatralne-trening interpersonalny, a następnie osoby chętne podzieliśmy na dwie grupy: grupę aktorską i producencką. Powstaje spektakl „Żeby Tak Już… Żeby jeszcze nie…” , który pokażemy 13 października w ZS w Jelczu-Laskowicach i 15 października w MGCK w Jelczu Laskowicach o godz. 17:00.

Krótko o poszczególnych działaniach:

Warsztaty teatralne – Trening interpersonalny to doświadczanie bycia z innymi ludźmi oparte na poszerzaniu samoświadomości, a tym samym na rozpoznawaniu własnych zasobów i ograniczeń. Trening służy głównie doskonaleniu umiejętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, doskonaleniu umiejętności pracy i współpracy w grupie oraz określaniu własnych emocji i potrzeb. Prowadząca zajęcia doświadczona animatorka społeczno-kulturalna oraz trenerka technik relaksacyjnych Justyna Piotrowska-Majchrowska korzysta podczas zajęć z młodzieżą z metod opartych głównie na psychodramie, sprawdzonych technikach relaksacyjnych i improwizacjach teatralnych.

Praca nad scenariuszem i spektaklem.

Motyw przewodni dla tej grupy został wybrany przez samych uczestników, przez co niesie prawdę emocjonalną. Praca nad spektaklem prowadzona jest podczas prób. Powstały dwie grupy realizatorów spektaklu: grupa aktorska i producencka. Próby z grupą aktorską zawierają elementy treningu aktorskiego. Grupa producencka zostanie zapoznana z wszystkimi zagadnieniami tworzenia spektaklu teatralnego. Jej zadaniem będzie też pomoc w tworzeniu scenografii i kostiumów. Za tworzenie scenariusza i reżyserię przedstawienia odpowiada Jerzy Welter, teatrolog, reżyser, instruktor teatralny, wspomagany przez Wojciecha Rojka reżysera, filozofa i etyka.

Liderem Inicjatywy jest Jolanta Sakowska – autorka licznych projektów z zakresu edukacji kulturalnej kierowanych do dzieci, młodzieży i osób starszych, reżyser teatralny.

Partnerzy Inicjatywy: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach, Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach, Towarzystwo Kultury Czynnej.

Leave A Reply:

*

Skip to content