Towarzystwo Kultury Czynnej

Sporo dzisiaj antystresowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w SP nr 109. W 4 różnych grupach odbywały się na terenie 2 budynków szkolnych zajęcia plastyczne „Obiekt 3D”, które poprowadziły Julia Sokolova i Zuzanna Sakowska, warsztaty Komunikacji pozawerbalnej z Jerzym Welterem oraz Joga połączona z relaksacją prowadzona przez Justynę Piotrowską. Na zakończenie intensywnego warsztatowego dnia dzieci najmłodsze odkrywały magię zabaw z recyklingiem, tworząc ozdoby wielkanocne.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu Pod Wrocławską Parasolką UNICEF — Klub Odkrywców Sztuki i Tradycji ZUSTRICZ.

Leave A Reply:

*

Skip to content