Praca z młodzieżą z Zespołu Szkół Zawodowych nr 18 stała się naprawdę przyjemnością. Chyba się po prostu polubiliśmy mimo trudnych początków… Kolejne spotkanie w grupie ukraińsko-polskiej poświęciliśmy ćwiczeniom z prezentacji i autoprezentacji. Każdy miał sposobność doświadczyć swojej wyjątkowości, ale też poznać mocne strony własne i kolegów. Mowa ciała i praca z głosem to główne tematy drugiej części zajęć.

Skip to content