Towarzystwo Kultury Czynnej

Podczas dzisiejszych warsztatów integracyjno-relaksacyjnych sporo się działo. W pierwszej części zajęć jak zwykle sporo zabaw relaksacyjnych i szlifowanie uważności, a w części drugiej trening kompetencji psycho-społecznych. Głównym tematem ćwiczeń było wyznaczanie własnych granic, ale również poszanowanie granic drugiego człowieka. Młodzież uczyła się rozpoznawać różne emocje i nazywać je tak, by być zrozumianym.

Projekt ZUSTRICZ realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 109 w ramach zadania Pod Wrocławską Parasolką.

Leave A Reply:

*

Skip to content