Towarzystwo Kultury Czynnej

Rodzaje, gatunki, style sztuk pięknych. Uczymy się widzieć, postrzegać, rozumieć otaczającą nas sztukę. Tutaj młodzież z klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 109, projekt dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Projekt „Zustricz” w ramach programu „Pod Wrocławską Parasolką” dofinansowanego przez Gminę Wrocław www.wroclaw.pl

Leave A Reply:

*

Skip to content