Towarzystwo Kultury Czynnej

Trening autoprezentacji i wzmacnianie swoich mocnych stron to kolejne warsztaty psychologiczne z różnymi grupami młodzieży ukraińskiej w ZSZ nr 18 we Wrocławiu.

Po teoretycznym wprowadzeniu w temat, uczestnicy warsztatów mieli za zadanie zaprezentować się w najbardziej pozytywny sposób przed kolegami, pamiętając o komunikacji niewerbalnej i werbalnej, a grupa oceniała spójność obydwu przekazów.

Jednym z ćwiczeń była również pozytywna prezentacja kolegi/koleżanki w parach. Sporo czasu poświeciliśmy mowie ciała, emocjom, tremie, kulturze osobistej w relacjach z innymi, a ostatecznie analizom.

Prowadzenie: Anna Yarkovich i Justyna Piotrowska w projekcie „Art Zona” będącego częścią programu Pod Wrocławską Parasolką UNICEF

Leave A Reply:

*

Skip to content