Towarzystwo Kultury Czynnej

Nasze działania na rzecz dzieci i młodzieży z Ukrainy przybyłych do Polski po 24.02.2022 w Szkole Podstawowej nr 109 we Wrocławiu dobiegły końca. To było spore wyzwanie z różnych powodów ale też wielka satysfakcja i niekłamana radość z efektów wspólnej pracy i zabawy.

Warsztaty poprowadziły: Justyna Piotrowska i Magdalena Bera – trening antystresowy oraz Julia Sokolova, Zuzanna Sakowska i Svetlana Malinskaya – warsztaty plastyczo-rękodzielnicze.

Poza spotkaniami warsztatowymi na terenie szkoły realizowaliśmy wyjścia do wrocławskich muzeów oraz ważnych miejsc kulturotwórczych, gdzie odbywały się również warsztaty plastyczne.

Projekt Pod Wrocławską Parasolką UNICEF i Klub Odkrywców Sztuki i Tradycji „ZUSTRICZ” realizowany był przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)

Leave A Reply:

*

Skip to content