I-XII 2016 Pracowanie PajdArt – Nad rzeką czasu

2016_nad-rzeka-czasupajdart-1

Pracownie PajdArt – Nad rzeką czasu

jest programem działań z zakresu edukacji kulturalnej oraz animacji społeczno-kulturalnej kierowanym do dzieci, młodzieży oraz osób starszych – mieszkańców dzielnicy Nadodrze i Brochów we Wrocławiu. Projekt ma charakter interdyscyplinarny. W planowany program projektu wpisują się bogate działania kulturalne z zakresu różnych dziedzin sztuki.
W ramach projektu przeprowadzone są następujące warsztaty edukacji artystycznej: fotograficzno-filmowe, plastyczne/ rękodzielnicze, reporterskie, literacko-teatralne, warsztaty teatru międzypokoleniowego oraz działania animacyjne skupione wokół zagadnień związanych z tożsamością, najbliższym otoczeniem i możliwością jego twórczej zmiany, pamięcią i przeszłością. Projekt zakłada również przebudowanie strony internetowej Mapa Emocjonalna Nadodrza www.mapanadodrza.pl stanowiącej rodzaj kolażu czy mozaiki, na którą składają się refleksje mieszkańców w formie wypowiedzi artystycznych – prac plastycznych, fotografii, tekstów poetyckich i prozatorskich, filmów, nagrań audio – związanych z miejscami, ludźmi i zjawiskami na Nadodrzu.

W ramach pojetku prowadzone są następujące pracownie:

PRACOWNIA TEATRALNA
WARSZTATY TEATRALNE dla dzieci i młodzieży – praca z baśnią

Motywem przewodnim warsztatów są baśnie i mity pochodzące z różnych obszarów kulturowych związanych z kulturą polską w trakcie wieków wspólnego obcowania i przenikania, dotykających tematyki wędrówki w poszukiwaniu swojego miejsca, szczęścia, problematyki dobra i zła, biedy i inności. Przygotowaliśmy propozycje baśni z wielu kultur, by oprócz zawartego w tekście tematu zapoznawać dzieci z rzeczywistością innych ludów i narodów z odmiennym sposobem opowiadania, budowania metafory, odmiennymi szczegółami obyczajowymi, innym wyposażeniem domów i innymi używanymi na co dzień przedmiotami.Warsztaty obejmują ćwiczenia ruchowe, taniec, podstawy treningu aktorskiego, ruch sceniczny, pracę z głosem, dykcją, oddechem, ćwiczenia rytmiczne.

MIĘDZYPOKOLENIOWE WARSZTATY TEATRALNE dla młodzieży i seniorów

Motywem przewodnim warsztatów są opowiadania z okresu przesiedleń, osiedleń, czasu młodości osób opowiadających, przez co niosą one prawdę emocjonalną zrozumiałą dla współczesnych młodych, łatwiejszą dla nich do przełożenia na język teatralny mimo innych rekwizytów i realiów obyczajowych tamtego czasu.
W pracy nad scenariuszem wykorzystane zostały też opowieści ważne aktualnie dla uczestników warsztatów o miejscach, wydarzeniach, ludziach związanych z przestrzenią miasta, a także przedmioty i osoby związane z nimi, z ich miejscem zamieszkania.W ramach warsztatów powstanie etiuda teatralna.

PRACOWNIA PLASTYCZNA
WARSZTATY PLASTYCZNE dla dzieci i młodzieży i /lub seniorów

W ramach zajęć plastycznych uczestnicy poznają różne techniki plastycznyne (rysunek, malarstwo,
grafika) i innymi eksperymentalnymi formami ekspresji artystycznej (kolaż, happening, instalacja). Warsztaty skupiają się na zabawie formą, mającą na celu rozwijanie poczucia estetyki, wrażliwości i wyobraźni.
W ramach warsztatu odbywają się również zajęcia z cyklu Designe z materiałów z odzysku – Recycled Art., czyli odzyskiwanie przedmiotów (recykling) i nadawanie im nowej funkcji (upcykling).Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z różnymi technikami rękodzielnictwa, zdobnictwa, dekoracji (z użyciem koralików, cekinów, kolorowych bibułek i wstążek), sami wykonają przedmioty rzemiosła artystycznego, bibeloty z wykorzystaniem różnych technik plastycznych (malowanie na szkle, wycinanie z filcu i kolorowych papierów).

PRACOWNIA LITERACKA
WARSZTATY LITERACKO-TEATRALNE dla młodzieży i/lub seniorów

W pracy z seniorami kształcimy umiejętność zastosowania literackiej formy opowiadania, szkicu, noweli, pamiętnika, wspomnienia, dziennika. W miejscach, gdzie prowadzony jest projekt mieszkają głównie rodziny przeniesione po wojnie ze wschodnich obszarów dawnej Polski Ludzie ci przywiezli ze soba skromy dobytek.Przeważnie każdemu z takich przedmiotów towarzyszy opowieść o jego pochodzeniu, poprzednich właścicielach, o jego wielkiej wartości emocjonalnej.
Niektóre z tych historii są zabawne, barwne dlatego uczestnicy będą analizować i przekształcać teksty literackie pod kątem wydobycia z nich różnych postaci humoru. Uczestnicy zapoznają się z różnymi rodzajami sytuacji komicznych, omawiane będą takie zagadnienia jak różnice pomiędzy groteską, kabaretem, komedią dellarte, parodią, humorem absurdu. Poznają elementy pantomimy, gry słowne, wyliczanki, gry i zabawy jako źródło sytuacji komicznych, zwrócona zostanie ich uwaga na muzyczność tekstu.Warsztat zawiera także elementy techniki aktorskiej takie, jak dykcja, emisja głosu, etiudy aktorskie.

PRACOWNIA REPORTERSKA
WARSZTATY REPORTERSKIE dla dzieci i młodzieży/lub seniorów

Za pomocą technik wykorzystywanych w pracy dziennikarza uczestnicy warsztatu poszukują odpowiedzi na pytanie kim jestem, skąd pochodzę, kim są członkowie społeczności w której żyję, co mnie kształtuje. Poprzez szereg ćwiczeń warsztatowych uczestnicy poznają zagadnienia związane z tożsamością, przynależnością do miejsca, pamięcią. Podczas warsztatów fotograficznych uczestnicy poznawać będą różnorodne techniki plastyczne i formy ekspresji artystycznej związane z utrwalaniem obrazów, zapisywaniem wspomnień. Tematyka warsztatów dotyka
przeżyć i emocji uczestników, a także związana będzie z odkrywaniem pamięci miejsca, pamięci osób starszych zapisywanych przy użyciu technik cyfrowych i analogowych.Podczas warsztatów zebrane zostaną wywiady, rozmowy z mieszkańcami, powstaną reportaże fotograficzne, mapy emocjonalne zaprezentowane podczas wystawy, pokazu pracy powarsztatowej. Powstaje dokumentacja fotograficzna, filmowa, dźwiękowa pracy. Warsztat służy też do promocji dzielnicy Nadodrza jako miejsca z bogatą historią, ładunkiem emocjonalnym oraz ośrodkiem twórczego rozwoju.

SPOTKANIA TEATRU NARRACJI-sztuka opowiadania -Cykliczna akcja artystyczna
prowadzące, dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych.

Z artystów i animatorów biorących udział w projekcie tworzony jest zespół opowiadaczy historii, które po odpowiednim przygotowaniu, prezentowane będą przed „właścicielami” tych historii i zaproszonymi gośćmi.
Zespół Teatru Narracji tworzy dwóch aktorów i muzyk. Akcja artystyczna poprzedzona będzie zbieraniem opowieści o miejscu i ludziach którzy się tam osiedlali zaraz po wojnie.Historie są zbierane osobiście, tak by zetknąć się bezpośrednio z uczestnikami, potem widzami przygotowywanego wydarzenia artystycznego.Następnie aktorzy przygotują spektakl opowieści podczas prób. Będzie on częściowo improwizowany, aktorom towarzyszyć będzie muzyka grana na żywo.

MAPA EMOCJONALNA NADODRZA

Praca nad tą częścią projektu – polega na przebudowie strony internetowej www.mapanadodrza.pl. Są zbierane oraz wyselekcjonowane materiały powstałe podczas warsztatów w przeciągu dwóch ostatnich lat. Wśród nich znajduje się wiele prac plastycznych wykonanych w różnych technikach, w tym fotografie, kolaże, rysunki pastelami, kredkami, prace literackie, w tym opowiadania, wspomnienia i pamiątki osób starszych, wywiady oraz poezja – wiersze, limeryki, haiku, fraszki oraz nagrania audio, wideo, filmy wykonane techniką poklatkową, storyboardy, a także fragmenty spektakli. Materiał ten poddawany jest korekcie oraz retuszowi.

Wydarzenie zorganizowane przez Towarzystwo Kultury Czynnej
współfinansowane ze środków Gminy Wrocław

Related Post

„Jesteśmy częścią wielkiej sagi”

„Jesteśmy częścią wielkiej sagi”

Projekt Towarzystwa Kultury Czynnej „Jesteśmy częścią wielkiej sagi” jest programem edukacji kulturalnej o charakterze międzypokoleniowym, którego głównym celem jest uświadomienie…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *