Towarzystwo Kultury Czynnej

2016_nad-rzeka-czasupajdart-1

Pracownie PajdArt – Nad rzeką czasu

jest programem działań z zakresu edukacji kulturalnej oraz animacji społeczno-kulturalnej kierowanym do dzieci, młodzieży oraz osób starszych – mieszkańców dzielnicy Nadodrze i Brochów we Wrocławiu. Projekt ma charakter interdyscyplinarny. W planowany program projektu wpisują się bogate działania kulturalne z zakresu różnych dziedzin sztuki.
W ramach projektu przeprowadzone są następujące warsztaty edukacji artystycznej: fotograficzno-filmowe, plastyczne/ rękodzielnicze, reporterskie, literacko-teatralne, warsztaty teatru międzypokoleniowego oraz działania animacyjne skupione wokół zagadnień związanych z tożsamością, najbliższym otoczeniem i możliwością jego twórczej zmiany, pamięcią i przeszłością. Projekt zakłada również przebudowanie strony internetowej Mapa Emocjonalna Nadodrza www.mapanadodrza.pl stanowiącej rodzaj kolażu czy mozaiki, na którą składają się refleksje mieszkańców w formie wypowiedzi artystycznych – prac plastycznych, fotografii, tekstów poetyckich i prozatorskich, filmów, nagrań audio – związanych z miejscami, ludźmi i zjawiskami na Nadodrzu.

W ramach pojetku prowadzone są następujące pracownie:

PRACOWNIA TEATRALNA
WARSZTATY TEATRALNE dla dzieci i młodzieży – praca z baśnią

Motywem przewodnim warsztatów są baśnie i mity pochodzące z różnych obszarów kulturowych związanych z kulturą polską w trakcie wieków wspólnego obcowania i przenikania, dotykających tematyki wędrówki w poszukiwaniu swojego miejsca, szczęścia, problematyki dobra i zła, biedy i inności. Przygotowaliśmy propozycje baśni z wielu kultur, by oprócz zawartego w tekście tematu zapoznawać dzieci z rzeczywistością innych ludów i narodów z odmiennym sposobem opowiadania, budowania metafory, odmiennymi szczegółami obyczajowymi, innym wyposażeniem domów i innymi używanymi na co dzień przedmiotami.Warsztaty obejmują ćwiczenia ruchowe, taniec, podstawy treningu aktorskiego, ruch sceniczny, pracę z głosem, dykcją, oddechem, ćwiczenia rytmiczne.

MIĘDZYPOKOLENIOWE WARSZTATY TEATRALNE dla młodzieży i seniorów

Motywem przewodnim warsztatów są opowiadania z okresu przesiedleń, osiedleń, czasu młodości osób opowiadających, przez co niosą one prawdę emocjonalną zrozumiałą dla współczesnych młodych, łatwiejszą dla nich do przełożenia na język teatralny mimo innych rekwizytów i realiów obyczajowych tamtego czasu.
W pracy nad scenariuszem wykorzystane zostały też opowieści ważne aktualnie dla uczestników warsztatów o miejscach, wydarzeniach, ludziach związanych z przestrzenią miasta, a także przedmioty i osoby związane z nimi, z ich miejscem zamieszkania.W ramach warsztatów powstanie etiuda teatralna.

PRACOWNIA PLASTYCZNA
WARSZTATY PLASTYCZNE dla dzieci i młodzieży i /lub seniorów

W ramach zajęć plastycznych uczestnicy poznają różne techniki plastycznyne (rysunek, malarstwo,
grafika) i innymi eksperymentalnymi formami ekspresji artystycznej (kolaż, happening, instalacja). Warsztaty skupiają się na zabawie formą, mającą na celu rozwijanie poczucia estetyki, wrażliwości i wyobraźni.
W ramach warsztatu odbywają się również zajęcia z cyklu Designe z materiałów z odzysku – Recycled Art., czyli odzyskiwanie przedmiotów (recykling) i nadawanie im nowej funkcji (upcykling).Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z różnymi technikami rękodzielnictwa, zdobnictwa, dekoracji (z użyciem koralików, cekinów, kolorowych bibułek i wstążek), sami wykonają przedmioty rzemiosła artystycznego, bibeloty z wykorzystaniem różnych technik plastycznych (malowanie na szkle, wycinanie z filcu i kolorowych papierów).

PRACOWNIA LITERACKA
WARSZTATY LITERACKO-TEATRALNE dla młodzieży i/lub seniorów

W pracy z seniorami kształcimy umiejętność zastosowania literackiej formy opowiadania, szkicu, noweli, pamiętnika, wspomnienia, dziennika. W miejscach, gdzie prowadzony jest projekt mieszkają głównie rodziny przeniesione po wojnie ze wschodnich obszarów dawnej Polski Ludzie ci przywiezli ze soba skromy dobytek.Przeważnie każdemu z takich przedmiotów towarzyszy opowieść o jego pochodzeniu, poprzednich właścicielach, o jego wielkiej wartości emocjonalnej.
Niektóre z tych historii są zabawne, barwne dlatego uczestnicy będą analizować i przekształcać teksty literackie pod kątem wydobycia z nich różnych postaci humoru. Uczestnicy zapoznają się z różnymi rodzajami sytuacji komicznych, omawiane będą takie zagadnienia jak różnice pomiędzy groteską, kabaretem, komedią dellarte, parodią, humorem absurdu. Poznają elementy pantomimy, gry słowne, wyliczanki, gry i zabawy jako źródło sytuacji komicznych, zwrócona zostanie ich uwaga na muzyczność tekstu.Warsztat zawiera także elementy techniki aktorskiej takie, jak dykcja, emisja głosu, etiudy aktorskie.

PRACOWNIA REPORTERSKA
WARSZTATY REPORTERSKIE dla dzieci i młodzieży/lub seniorów

Za pomocą technik wykorzystywanych w pracy dziennikarza uczestnicy warsztatu poszukują odpowiedzi na pytanie kim jestem, skąd pochodzę, kim są członkowie społeczności w której żyję, co mnie kształtuje. Poprzez szereg ćwiczeń warsztatowych uczestnicy poznają zagadnienia związane z tożsamością, przynależnością do miejsca, pamięcią. Podczas warsztatów fotograficznych uczestnicy poznawać będą różnorodne techniki plastyczne i formy ekspresji artystycznej związane z utrwalaniem obrazów, zapisywaniem wspomnień. Tematyka warsztatów dotyka
przeżyć i emocji uczestników, a także związana będzie z odkrywaniem pamięci miejsca, pamięci osób starszych zapisywanych przy użyciu technik cyfrowych i analogowych.Podczas warsztatów zebrane zostaną wywiady, rozmowy z mieszkańcami, powstaną reportaże fotograficzne, mapy emocjonalne zaprezentowane podczas wystawy, pokazu pracy powarsztatowej. Powstaje dokumentacja fotograficzna, filmowa, dźwiękowa pracy. Warsztat służy też do promocji dzielnicy Nadodrza jako miejsca z bogatą historią, ładunkiem emocjonalnym oraz ośrodkiem twórczego rozwoju.

SPOTKANIA TEATRU NARRACJI-sztuka opowiadania -Cykliczna akcja artystyczna
prowadzące, dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych.

Z artystów i animatorów biorących udział w projekcie tworzony jest zespół opowiadaczy historii, które po odpowiednim przygotowaniu, prezentowane będą przed „właścicielami” tych historii i zaproszonymi gośćmi.
Zespół Teatru Narracji tworzy dwóch aktorów i muzyk. Akcja artystyczna poprzedzona będzie zbieraniem opowieści o miejscu i ludziach którzy się tam osiedlali zaraz po wojnie.Historie są zbierane osobiście, tak by zetknąć się bezpośrednio z uczestnikami, potem widzami przygotowywanego wydarzenia artystycznego.Następnie aktorzy przygotują spektakl opowieści podczas prób. Będzie on częściowo improwizowany, aktorom towarzyszyć będzie muzyka grana na żywo.

MAPA EMOCJONALNA NADODRZA

Praca nad tą częścią projektu – polega na przebudowie strony internetowej www.mapanadodrza.pl. Są zbierane oraz wyselekcjonowane materiały powstałe podczas warsztatów w przeciągu dwóch ostatnich lat. Wśród nich znajduje się wiele prac plastycznych wykonanych w różnych technikach, w tym fotografie, kolaże, rysunki pastelami, kredkami, prace literackie, w tym opowiadania, wspomnienia i pamiątki osób starszych, wywiady oraz poezja – wiersze, limeryki, haiku, fraszki oraz nagrania audio, wideo, filmy wykonane techniką poklatkową, storyboardy, a także fragmenty spektakli. Materiał ten poddawany jest korekcie oraz retuszowi.

Wydarzenie zorganizowane przez Towarzystwo Kultury Czynnej
współfinansowane ze środków Gminy Wrocław

Leave A Reply:

*

Skip to content