Towarzystwo Kultury Czynnej

obywatel-1
Warsztaty antydyskryminacyjne /prawa dziecka, prawa człowieka

Warsztat prowadzony metodą Anti-Bias, opierającą się na poznaniu mechanizmów wykluczenia społecznego poprzez bezpośrednie doświadczenie.
Dzięki zastosowaniu formy warsztatowej oraz elementów edukacji nieformalnej uczestnicy nabywają praktyczne umiejętności reagowania wobec zachowań dyskryminujących, poznają swoje prawa, w tym prawa dzieci, prawa człowieka, dzięki czemu są w stanie określić swoje miejsce i rolę w społeczeństwie.
Ważnym elementem warsztatów jest rozwijanie w uczestnikach postawy obywatelskiej, poczucia odpowiedzialności za własne otoczenie.

Warsztat autorski – Anna Lewińska, Marta Derejczyk, Jolanta Sakowska

Leave A Reply:

*

Skip to content