Warsztat na rzecz edukacji obywatelskiej

obywatel-1
Warsztaty antydyskryminacyjne /prawa dziecka, prawa człowieka

Warsztat prowadzony metodą Anti-Bias, opierającą się na poznaniu mechanizmów wykluczenia społecznego poprzez bezpośrednie doświadczenie.
Dzięki zastosowaniu formy warsztatowej oraz elementów edukacji nieformalnej uczestnicy nabywają praktyczne umiejętności reagowania wobec zachowań dyskryminujących, poznają swoje prawa, w tym prawa dzieci, prawa człowieka, dzięki czemu są w stanie określić swoje miejsce i rolę w społeczeństwie.
Ważnym elementem warsztatów jest rozwijanie w uczestnikach postawy obywatelskiej, poczucia odpowiedzialności za własne otoczenie.

Warsztat autorski – Anna Lewińska, Marta Derejczyk, Jolanta Sakowska

Related Post

PRACOWNIE PAJDART SZTUKA W AKCJI 2020

PRACOWNIE PAJDART SZTUKA W AKCJI 2020

Projekt” Pracownie PajdArt – Sztuka w akcji” jest  programem edukacji kulturalnej adresowanym do różnych grup wiekowych: dzieci (5-12 lat) ,młodzież(…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Skip to content