Celem głównym zadania było zorganizowanie i przeprowadzenie festiwalu teatralnego dla wrocławskich szkół „Zielona Gęś”. Po raz kolejny została upowszechniona impreza teatralna o ponad dziesięcioletniej tradycji. Podczas festiwalu dzieci i młodzież szkolna rozwijały swoje zainteresowania oraz talenty. Pozycja teatrów szkolnych stała się ważnym elementem w przestrzeni szkolnej, która bezpośrednio wpłynęła na rozwój wyżej wspomnianych talentów i zainteresowań w obszarze szeroko

Monodram na podstawie wspomnień Wojciecha Szczeciniaka spisanych przez jego wnuka Łukasza Kazka Wspomnienia bohatera Wojciecha Szczeciniaka dotyczą czasu II Wojny Światowej. Ukazują dramatyczne przeżycia związane z ucieczką z „wywózki” na roboty do III Rzeszy, osadzeniem w Auschwitz-Birkenau i ponowną wywózkę na roboty. Przywołują jednak przede wszystkim czas osiedlania się Polaków na Dolnym Śląsku w latach 1945-1947. Narrator, wnuk Wojciecha -

Od co najmniej pięciu lat przedmiotem naszego zainteresowania są historie ludzi, którzy zasiedlili Dolny Śląsk po 1945 roku. Dopiero od niedawna jednak dotarło do nas, jak długo trwał proces wymiany ludności, jak długo Polacy i Niemcy mieszkali wspólnie, często pod jednym dachem. Dotąd proces wymiany ludności na ziemiach zachodnich jawił nam się jako zdarzenie jednorazowe, właściwie punkt czasowy.

Noc Nadodrza na Paulińskiej program: 18:00 -Teatr Narracji oraz pokaz filmu o osiedlaniu się po wojnie na ziemiach zachodnich, reż. Dariusz Orwat 19:00 - koncert na djembe i dundun grupy pod kierunkiem Kuby Lichwy 20:00 - monodram na podstawie książki Ł.Kazka "Faszystowska mać", reż. Jerzy Welter, wyk. Piotr Rogaliński; 21:00 - monodram na podstawie wspomnień Niemców pozostałych w Polsce po 1945 r "U

Wrocław 2016-12-02 POKAZY SPEKTAKLI WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO PL. DOMINIKAŃSKI 6 pokój nr 210 zapraszamy na pokazy spektakli Towarzystwa Kultury Czynnej do Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Spółka ZOO godz. 16:00 Spektakl grupy międzypokoleniowej „Spółka ZOO” powstał na podstawie bajek La Fontaine. Twórcom spektaklu przyświecał cel ukazania uniwersalnych prawd zawartych w bajkach w atrakcyjnej dla widza formie komediowej. Jako motto do przedstawienia wybraliśmy słowa poety: Bohaterów Ezopa chcę opiewać

Paulińska Wrocław 2016-10-25 Rusza cykl warsztatów dla seniorów na Paulińskiej. Zajęcia odbywać się będą co wtorek od 11-13. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z technicznymi aspektami wykonywania fotografii, zarówno z technologią cyfrową jak i analogową, obróbką zdjęć oraz aspektami plastyczno-estetycznymi jak kompozycja kadru, przestrzeń, światło, kolor, czerń i biel w fotografii, sposób oddziaływania obrazu. Celem warsztatów jest zapewnienie narzędzi uczestnikom do opowiedzenia

Strużyny 2016-07-13 Zapraszamy na obóz artystyczny, który odbędzie się w Strużynach, maleńkiej wsi w województwie lubuskim. Pracujemy po 6 godzin dziennie, warsztaty zakończone zostaną otwartym pokazem pracy. Mieszkamy w gospodarstwie agroturystycznym Strużyny 3,66-350 Bledzew (pokoje wieloosobowe, toalety, prysznice, ciepła woda), zapewniamy całodzienne wyżywienie i opiekę dla osób niepełnoletnich. W pobliżu niezwykle czyste jeziora, lasy, łąki, pola. WARSZTATY TEATRALNE Zajęcia obejmują trening

Strużyny Od 1999 roku w Strużynach (woj. lubuskie) Towarzystwo Kultury Czynnej prowadzi cykliczne warsztaty artystyczne w formie obozów również młodzieżowych Gościniec poświęcone pracy warsztatowej z zakresu plastyki, teatru i gry na bębnach. W warsztatach mogą brać udział osoby w różnym wieku, zarówno mające doświadczenie, jak i zupełnie początkujące. Obozy organizowane są zazwyczaj w drugiej połowie lipca i trwają dwa tygodnie. Każda grupa

Warsztaty Fotograficzne dla dzieci, młodzieży i seniorów Celem zajęć jest poszerzenie wyobraźni plastycznej, a także nauka podstawowych technik fotografii cyfrowej i analogowej. Zapoznają się również z fotografią, która jest obecnie jedną z najpopularniejszych dziedzin sztuki. Na warsztaty składają się zajęcia teoretyczne (historia fotografii, fotografia artystyczna) oraz praktyczne. Uczestnicy zapoznają się z technicznymi oraz artystycznymi aspektami wykonywania zdjęć. Fotografia potraktowana jest nie tylko

Sztuka dialogu Warsztat technik teatralnych dla młodzieży/dorosłych Sztuka dialogu to warsztat niewerbalnych technik porozumienia, to próba odnalezienia najprostszych i najgłębszych sposobów rozmawiania – poprzez proste gesty i brzmienia, a także przez dotyk. Praca ta zmierza do przebicia się przez warstwę standardowych zachowań wytworzonych przez rutynę życia codziennego. Wzmacnia świadomość własnego działania, obserwację działającego partnera i reagowanie na wzajemne impulsy. Pierwszym krokiem do

Warsztat plastyczny/praca nad książką Praca warsztatowa skupia się na rozwijaniu fantazji uczestników, zabawie formą, korzystaniu z różnych konwencji, przekształcaniu znanych motywów i symboli. Uczestnicy poznają różne techniki plastyczne, a następnie wspólnie wymyślają historie i tworzą do nich ilustracje. Praca skoncentrowana jest wokół jednego motywu lub kilku wątków zaproponowanych przez uczestników, które stają się następnie kanwą do powstania książki. Wspólnie opracowywane i zilustrowane

Warsztat filmowy/film animowany Na początku uczestnicy warsztatu poznają różne rodzaje filmów animowanych. Po wspólnym oglądaniu i analizowaniu filmów sami próbują stworzyć swój własny film, uczą się jak wprawić w ruch przedmioty na ekranie, jak animować przedmioty codziennego użytku, tworzyć kreskówki korzystając z różnych materiałów i przy zastosowaniu prostych środków technicznych. Podczas cotygodniowych spotkań powstanie jeden wspólny lub kilka filmów. Warsztat autorski –

Warsztaty antydyskryminacyjne /prawa dziecka, prawa człowieka Warsztat prowadzony metodą Anti-Bias, opierającą się na poznaniu mechanizmów wykluczenia społecznego poprzez bezpośrednie doświadczenie. Dzięki zastosowaniu formy warsztatowej oraz elementów edukacji nieformalnej uczestnicy nabywają praktyczne umiejętności reagowania wobec zachowań dyskryminujących, poznają swoje prawa, w tym prawa dzieci, prawa człowieka, dzięki czemu są w stanie określić swoje miejsce i rolę w społeczeństwie. Ważnym elementem warsztatów jest

Dialog Wartości Projekt „Dialog Wartości ”jest programem działań z zakresu edukacji kulturalnej i obywatelskiej dzieci podnoszący ich kompetencje międzykulturowe, łączący budowanie i wzmacnianie tożsamości uczestników z otwartością na inność oraz kształtowanie umiejętności reagowania na przemoc wynikającą z uprzedzeń . Działania projektowe stymulują uczestników do ekspresji twórczej. Projekt kierowany jest do dzieci (3-6 lat) przede wszystkim z terenów osiedli Nadodrze, Ołbin,

Projekt „Pracownie PajdArt - Brochów” jest rocznym programem edukacji kulturalnej oraz animacji społecznej skierowanym do dzieci przedszkolnych i szkolnych, młodzieży oraz osób starszych przede wszystkim mieszkańców dzielnicy Brochów. W ramach projektu prowadzone są interdyscyplinarne warsztaty artystyczne, łączące różne obszary kultury, wspomagające rozwój twórczy dzieci, młodzieży i osób starszych. Uczestnicy projektu biorą udział w warsztatach obejmujących, różne dziedziny sztuki:

Klub seniora Rozrusznik jest programem warsztatów i działań kulturalno-społecznych kierowanych do grupy osób po 60 r.ż. jak również dla innych osób dorosłych z terenu miasta Wrocławia w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. W ramach projektu przeprowadzone są warsztaty artystyczne z różnych dziedzin sztuki – teatr,plastyka, literatura, fotografia, rękodzieło oraz warsztaty zdrowego stylu życia i filozoficzne odpowiadające

Pracownie PajdArt - Nad rzeką czasu jest programem działań z zakresu edukacji kulturalnej oraz animacji społeczno-kulturalnej kierowanym do dzieci, młodzieży oraz osób starszych – mieszkańców dzielnicy Nadodrze i Brochów we Wrocławiu. Projekt ma charakter interdyscyplinarny. W planowany program projektu wpisują się bogate działania kulturalne z zakresu różnych dziedzin sztuki. W ramach projektu przeprowadzone są następujące warsztaty edukacji artystycznej: fotograficzno-filmowe, plastyczne/

Projektem umożliwia uczestniczenie w atrakcyjnych zajęciach poza nauką szkolną dzieciom i młodzieży z osiedla Nadodrza oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu miasta Wrocławia. Centrum Klubowe będzie czynne przez trzy dni w tygodniu przez dwie i pół godziny dziennie. Program merytoryczny zajęć klubowych umożliwia rozwijanie talentu i kreatywności, umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw i zachowań zdrowotnych i społecznych dzieci i

Projekt „Nad rzeką czasu” jest programem edukacji kulturalnej i społecznej dzieci, młodzieży i osób po 50 roku życia zagrożonych wykluczeniem społecznym, z przyczyn społecznych i ekonomicznych. Myślą przewodnią projektu jest próba zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości przez pryzmat przeszłości oraz przełożenie języka emocji poprzednich pokoleń na współczesne kody kultury. W oparciu o opowiadania osób starszych z czasów wojennych i powojennych, czasu osiedlania się

Skip to content