Towarzystwo Kultury Czynnej

10420092_10153770474879152_4962340900774304107_n-1

Projekt „Pracownie PajdArt na Nadodrzu”

jest rocznym programem edukacji kulturalnej oraz animacji społecznej skierowanym do dzieci (6-12 lat) i młodzieży (do 25 roku życia) oraz osób starszych (po 50 roku życia) przede wszystkim mieszkańców dzielnicy Nadodrze. W ramach projektu prowadzone są interdyscyplinarne warsztaty artystyczne, łączące różne obszary kultury, wspomagające rozwój twórczy dzieci, młodzieży i osób starszych.
Warsztaty pozwolą uczestnikom nabyć umiejętności posługiwania się mediami kultury, będą zachęcać do
zaangażowania się w życie społeczne i kulturalne społeczności lokalnej. Uczestnicy projektu biorą udział w
warsztatach obejmujących, różne dziedziny sztuki: fotografię, film, plastykę, rękodzieło, literaturę oraz teatr.
Nieodłącznym elementem każdego warsztatu są działania animacyjne rozwijające umiejętności twórczego
myślenia, dające możliwość swobodnej ekspresji artystycznej skupione wokół zagadnień związanych z
tożsamością, najbliższym otoczeniem i możliwością jego twórczej zmiany.
Projekt realizowany będzie od stycznia do grudnia 2015r. na terenie Nadodrza, w pracowniach mieszczących się w Domu Sztuki przy ul. Paulińskiej 4/8.

W ramach projektu prowadzone są następujące warsztaty

MIĘDZYPOKOLENIOWY WARSZTAT TEATRALNY

WARSZTATY LITERACKO – TEATRALNE dla seniorów

WARSZTAT FOTOGRAFICZNO – FILMOWY dla dzieci i młodzieży

WARSZTAT PLASTYCZNY dla dzieci i młodzieży

Wydarzenie zorganizowane przez Towarzystwo Kultury Czynnej
współfinansowane ze środków Gminy Wrocław

Leave A Reply:

*

Skip to content